İstanbul’daki Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde 2024 Yılı Ücretleriİlimizde Özel Huzurevleri ile Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında
gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince işletilen yaşlılara yönelik yatılı faaliyet gösteren sosyal
hizmet kuruluşlarının 2024 yılında uygulanacak taban ve tavan ücretleri 26.12.2023 tarihinde Vali
Yardımcısı Mehmet SÜLÜN başkanlığında, İl Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze
Temsilcisi, Defterdarlık Temsilcisi, Özel Kuruluşlar Temsilcileriyle toplanan komisyonda geçinme
endeksi ile toptan eşya fiyat endekslerindeki artış oranları esas olmak üzere, sosyo-ekonomik koşullar,
personel, beslenme, kira, ısıtma, onarım, diğer cari giderler ve amortismanlar dikkate alınarak, kar
oranının eklenmesi sonucunda asgari ücret değerlendirmesi göz önüne alınarak belirlenmiştir.
Buna göre Özel Huzurevleri ile Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezlerinin 2024 yılında
uygulanacak ücretlerin TABAN % 131,69 artışla : 7.500 TL + KDV, TAVANDA % 25 artışla :
65.812,5 TL + KDV olarak uygulanması karara bağlanmıştır. Bu ücretler
01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olacaktır