Alzheimer Hastalığı Nedir?Alzheimer Hastalığı Nedir?

Demansın dilimizdeki karşılığı bunamadır, zihinsel işlevlerde kayıp anlamına gelir. Alzheimer hastalığı (AH) demansa neden olan hastalıklardan sadece biridir. Ancak gerek rastlanma sıklığının yüksekliği, gerekse medyatik yoğun kampanyalar nedeniyle bu ikisi aynı şeymiş gibi değerlendirilmektedir.

AH dışında demansa neden olan birçok hastalık vardır. Örneğin bir bunama hastasında AH’na bağlı olabileceği gibi, beyin tümörü, beyin damar hastalıkları, B12 vitamin eksikliği, tiroid bezinin az çalışması, beyin omurilik sıvısı dolaşım bozukluğu, beynin enfeksiyon hastalıkları da olabilir.

Bu demektir ki; her demans AH demek değildir, fakat her AH demanstır.
AH bellek ve zihinsel fonksiyonlarda gerileme, unutkanlık, günlük yaşam işlevlerinde bozulma ile kendini gösteren ilerleyici, beyin dokusunda bozulma ile seyreden kronik bir hastalıktır.

Sosyal sorumluluk bilincini kaybetmeden hizmetlerimizi sürekli kılmak ve daima ileriye taşımaktır.
AH ne yazık ki başlangıcından itibaren ortalama on yıl içerisinde ölüm ile sonuçlanır.

En belirgin özellik günlük aktiviteleri sürdürebilme yeteneğinde ciddi bir gerileme olmasıdır. Bellek, konuşma, mekân ve zamanı algılamada, beceri ve davranış kontrolünde bozulma gözlenir. Bellek bozukluğu, yeni öğrenilen bilgileri kısa sürede unutma şeklindedir. Yanı sıra içine kapanma, depresyon belirtileri, giyimine ve temizliğine özen göstermeme, ev işlerini yapmakta güçlük çekme niteliğindedir.

Genetik ya da ailevi geçiş, genellikle 65 yaş öncesi başlangıçlı AH için önemlidir.
AH tanısının temeli klinik öyküsünün ayrıntılı dinlenmesi, fizik ve nörolojik muayene esasına dayanır.
AH erken tanısı hasta ve hasta yakınları açısından önem taşır. Erken tanı ile başlanacak erken ilaç tedavisi zihinsel bozulmayı yavaşlatır, hasta bakım yükünü azaltır.