Alzheimer sayısı ne kadar ?Dünya genelinde Alzheimer sayısı ne kadar ? Dünya nüfusunun artış hızına bağlı olarak dünya genelinde alzaymırlı hasta sayısı her geçen gün artıyor.

Alzheimer tüm dünyada artıyor.

Dünya geneli Alzheimer hasta sayısı her geçen gün artış gösteriyor.Her üç saniyede bir dünya genelinde bir kişide bunama ve bunama benzeri hastalık ortaya çıkıyor. yapılan araştırma verilerine dayanarak dünya genelinde en az 50 milyon insanın Alzheimer hastalığı, demans ve demans benzeri hastalıklar ile yaşadığı tahmin ediliyor.

Dünya geneli yayılma hızı

Alzheimer ve demans başta olmak üzere bu tür hastalıklara tedavi ve önleyici tedaviler geliştirilmez ise 2050’ye kadar dünya genelinde alzheimer ve demanslı hasta sayısının 152 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Alzheimer ve Demans tedavisi maliyeti

Demans ve Alzheimer hastalıklarının tedavileri tam olarak bulunabilmiş değil. Demans ve Alzheimer hastalığının tedavileri için 1 trilyon ABD dolarının üzerinde bir maliyetinin olacağı öngörülüyor.

Alzheimer sayısı

Dünya sağlık örgütü Alzheimer sayısı  açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü nün yeni açıkladığı bilgiye göre yaşlı dünyamızda 50 milyona yakın Alzheimer hastası var. Yani bu rakam Türkiye nüfusunun yarısı kadar. Türkiye’de bulunan Alzheimer hastası sayısının 400 binlerde olduğu tahmin ediliyor. Son zamanlarda Alzheimer hastalığına yakalanma yaşının giderek düşüyor olması bu hastalığın dünya genelinde hasta sayısını anormal artırdığı tezi üzerinde duran uzmanlar erken teşhis ve önleyici hekimlik üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Alzheimer ve Huzurevleri

Hasta bazı durumlarda hiçbir şeyi hatırlayama biliyor. O nedenle hastanın yaşadığı hafıza kayıpları ve yaşadığı boşluklardan kaynaklanan tehlike durumlarının en aza indirilmesi gerekiyor. Kesin tedavisi bulunamayan bu hastalık nedeniyle hasta yakınları zor durumda kalabilmektedir. Hal böyle olunca devreye huzurevleri girmektedir.

Alzheimer hastaları için ev ortamında neler yapılabilir?

Alzheimer hastaları için güvenli bir ev ortamı sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle Alzheimer hastalığına yakalanmış yakını bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken konular belli başlı şu şekildedir.

  • Alzheimer hastana ev ortamında da bakabilirsiniz. Ama dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi çevreyi güvenli bir hale getirmelisiniz. Kazaları önlemek ve kaza oluşuna neden olacak şeyler için tedbirler almalısınız.
  • Kendinizi hasta yerine koyarak ortamı değerlendirin. Bir bakıcı olarak kendinizi hastanızın yerine koyun ve olabilecek tehlikeli durumları değerlendirin. Evde bakım vermenin en önemli yönü, hastaya güvenli, emniyetli bir ortam sağlamaktır.
  • Hastalığı yaşayanlar için sevgi ve hoşgörü çok önemlidir. Alzheimer çeşitli dönemlerinde sevilen bir kişi tarafından gösterilecek olan davranışlara uyum gösterme gayretinden çok, ev ortamına uyum göstermek çok daha kolay olacaktır. Ev ortamındaki gerekli değişiklikleri yapma sadece fiziksel yaralanma tehlikesini azaltmayabilir, aynı zamanda hem hasta hem de bakım verenin stresini azaltabilir.
  • Alzheimer hastasının evden kaçışının önlenmesi gerekiyor bunun için bir ev ortamı hazırlandığında düşünülmesi gereken en önemli şeylerden biri hastanın evden kaçışını önlemek, onun için kullanım alanları yaratmak ve hastaya zarar verecek alet ve edevatı ortadan kaldırmaktır. Hasta için tehlikeli alanlar ev içinde olabilir, mutfak ve banyodaki araçlar olabilir.
  • Demanslı bir hasta emniyetli ve emniyetsiz araçlar arasındaki farkı kavramayabilir. Hasta için tehlikeli olabilecek olan araç, gereç içeren yerlere açılan kapıları kilitlemek gerekir.
  • Elektrikle çalışan araç ve gereçleri banyodan ve mutfaktan uzaklaştırmak elektrikten kaynaklanan tehlikeleri azaltır. Bilişsel fonksiyonu azalmış bir hastayı mutfakta yalnız bırakmamak gerekir. Kazalardan korunmak için bıçakları ve yemek pişirme araçlarını güvenli bir yere koymak gerekir.
  • Buzdolapları gıda bozulması açısından sık sık kontrol edilmelidir. Alzheimer hastalığının orta ve ileri evrelerinde taze ve bozuk gıda arasında ayrım yapamazlar. Tat ve koku duygusu ilaçlar, hastalık nedeniyle azalmış olabilir.
  • Araba anahtarları, evin araç ve gereçlerinin bulunduğu yerlerin anahtarları iyi saklanmalıdır. Ev dekorasyonu olarak kullandığımız halılara ve kilimlere dikkat etmeliyiz. Hastalar halı kilimlerinin kenarlarına takılıp düşebilirler. Hastalar, evin dekorasyonunun, eşyaların yer değiştirilmesinden rahatsız olabilirler. Ancak anlayabildikleri şekilde, nazik bir yaklaşımla açıklamalar yaparak, evden tehlike oluşturacak eşyaları kaldırabilirler. Bakıcılar evi güvenli hale getirebilirler.

Dünya Geneli Alzheimer Hasta sayısı