ankara özel huzurevi fiyatları 2017VALİLİK MAKAMINA

07.08.2008 Tarih ve 26960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren “Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin ücret tespiti ile ilgili 27. Maddesi gereğince Ücret tespit komisyonu 07.12. 2016 tarihinde saat l0:00’da Vali Yardımcısı Ahmet ÇIRAKOĞLU’nun başkanlığının toplanarak Ankara İlindeki Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde 2017 yılında uygulanacak bakım ücretleri belirlenmiştir.

Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde 2017 yılında kuruluşta kalan ve kuruluşa yeni kabul edilecek kişilere uygulanacak Aylık Bakım Ücretleri KDV hariç % 7.79 artış ile taban 559.64 TL tavan 3527.42 TL olarak tespit edilmiştir.

Kuruluşta bir kişilik iki kişilik üç ve dört kişilik odalarda kalan huzurevi ve Özel Bakım yaşlılarının kişi başı bakım ücretlerinin kuruluş tarafından taban ve tavan ücrete bağlı kalınarak belirlenmesi ilgili Yönetmeliğin 27. Maddesi 6’nı fıkrası gereğince aylık bakım ücreti içinde barınma beslenme ilaç takibi enjeksiyon pansuman tansiyon ölçümü basit tıbbı müdahaleler alt bezi ve temizlik giderleri dahil olup bu hizmetler için yaşlı veya yaşlı yakınlarından ayrıca ücret talep edilmemesine;

Komisyon tarafından belirlenen aylık bakım ücretleri bakım şekli ve oda tipi değişikliği yapılmadığı sürece bir yıl için geçerli olup bakım şekli ve oda tipi değişikliğinin sosyal inceleme raporu ve dilekçe ile yapılması uygun görülmüştür.

Ankara ili Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinin aylık ücretleri ile ilgili olarak Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen Ücretlerin 20l 7 yılında uygulanabilmesi hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

Huzurevi fiyatları 2017

Ankara Özel huzurevi ücretleri

Devlet huzurevi fiyatları 2016

Devlet huzurevleri

Özel huzurevi fiyatları 2016

Emekli sandığı huzurevi fiyatları

Maltepe huzurevi fiyatları

Devlet huzurevi fiyatları 2017

Hasta bakım evleri fiyatları

 

Yukarıda alınan karar gereği;

Fiyatlar bir yıl geçerli olacak. yıl içerisinde fiyat artışı yaşanmayacak. Diğer hizmetler için yaşlı ve yaşlı yakınlarından herhangi ad altında ücret talep edilmeyecek.

2017 yılı için Ankara ilindeki Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde yıllık ücretlere %7.79 oranında zam yapıldı.

Ankara’daki özel huzurevi taban fiyatları

Taban fiyat 559 TL olarak belirlendi

Ankara’daki özel huzurevi tavan fiyatları

Tavan fiyat ise 3527.42 TL olarak belirlendi