Ankara Özel Huzurevi FiyatlarıÖzel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde 2022 Yılı Ücretleri

            Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde 2022 yılında % 8 KDV hariç; 01.01.2022’den önce kuruluşta kalmakta olan yaşlılar için artış oranı % 20 olarak sınırlandırılmış, kuruluşa yeni kabul edilecek olan kişilere uygulanacak Aylık Bakım Ücretleri taban 1.390,00 TL tavan 12.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.

            Kuruluşta bir, iki, üç ve dört kişilik odalarda kalan huzurevi ve özel bakım yaşlılarının kişi başı bakım ücretlerinin kuruluş tarafından taban ve tavan ücrete bağlı kalınarak belirlenmesi,

İlgili Yönetmeliğin 27. Maddesi 6. fıkrası gereğince; aylık bakım ücreti içinde barınma, beslenme, ilaç takibi, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ölçümü, basit tıbbı müdahaleler, alt bezi ve temizlik giderleri dahil olup; bu hizmetler için yaşlı ve yaşlı yakınlarından ayrıca ücret talep edilmemesi,

            Komisyon tarafından belirlenen aylık bakım ücretleri bakım şekli ve oda tipi değişikliği yapılmadığı sürece bir yıl için geçerli olup, bakım şekli ve oda tipi değişikliğinin sosyal inceleme raporu ve dilekçe ile yapılması,

Fiyat tespit kararına göre uygulanacak ücretlerin huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde görülebilecek bir yere asılması uygun görülmüştür.