Balıklı Rum Hastanesi Vakfı HuzureviBalıklı Rum Hastanesi Vakfı Huzurevi

Balıklı Rum hastanesi bünyesinde bulunan huzurevi bölümleri arasındadır. Günümüzde Balıklı Rum Hastanesi modern görünümü ve kaliteli hizmet anlayışı ile sizlere hizmet vermektedir.

Ülke genelinde ihtiyaç duyulan huzurevi sayısı şuan bulunan huzurevlerine göre daha fazladır. Özellikle büyük şehirler başta olmak üzere huzurevi ve yaşlı bakım evine ihtiyaç duyan yaşlı sayısı her geçen gün artmaktadır. Validebağ Mustafa Necatibey Öğretmenler Huzurevi‘de toplumun gereksinim duyduğu huzurevi ihtiyacını karşılamaktadır.

“Geriatri” sözcüğü “Yaşlı Tıbbı” anlamına gelir. Tüm dünyada, yaşlı sağlığı konusunu da içeren, yaşlılık bilimi olarak anılır. Tıpta Geriatri; yaşamın ilerleyen yıllarında, kişilerin, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını en kaliteli düzeyde sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedaviyi hedef alan bilimsel uygulamaları içeren bilim dalıdır. Geriatri biliminin hedefi, yaşlının mevcut sağlık düzeyinin ve fonksiyonel durumunun korunması ve geliştirilmesidir.

Vakfımız Geriatri Servislerinde yaşlılarımız uzman hekimlerimizin kontrolünde, hemşire ve hasta bakıcılarımız gözetiminde güvenli ve huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürmektedirler.

 1753

Balıklı Rum  Hastanesi, İstanbul’daki   rum  cemaatine  ait  üç  hastaneden    bir   tanesidir. Diğer iki hastane, Galata’daki  “Gemicilerin hastanesi” ve Beyoğlundaki  “Veba hastanesi”   idi.

Balıklı hastanesi  veya  eski  adı  ile  “Yedikule   hastanesi”  1753 yılında  bakkallar  esnafının  loncası   tarafından inşa  edilmişti. Bina küçük  ahşap  bir  bina  olup, şimdi  mevcut  olan  Avrupa  lisesinin  bahçesinde   bulunuyordu.  Hastanenin amacı o zamanlar sık sık görülen  veba   epidemilerinde    hastalanan  rum vatandaşların    tedavisi   idi.

Bu hastane muhtemelen 1790 yılında çıkan bir yangın neticesinde tamamen yanmıştır. Patrik 7.Neofitos’ un maddi imkânları ve Bab- ı Ali tercümanı olan Yorgi Muruzi’ nin himayeleri ile daha büyük olarak inşa edildi.

Hastanede   genç  ve  tecrübeli  sağlık  personeli  hizmet  vermektedir.Bunlar    dan  39 u  hekim, 98 i  hemşire  ve  diğerleri  idari ve  yardımcı personel  olup  toplam  sayıları  440  cıvarındadır.Her  sene  polikliniklerde  50.000-55.000 vatandaşımız   muayene  ve  tedavi  olmaktadır.Muhtelif  servislerde  tedavi  olan  hastaların  sayısı       senede  4000-5000  arasındadır. Tabii  ki  bütün  bunların  gerçekleşmesi  için  maddi   kaynaklar  gerekiyordu.Bunlar  hastaneye ait  gayrimenkullerden  azami  bir  şekilde    istifade ,  ederek,yeni servisler  açarak,ve  bir  çok  hayırsever insan  ve  kuruluşların  katkıları  ile  olmuştur.

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı adres ve telefonu

Belgrad Kapı Yolu No:02 Zeytinburnu / İstanbul

T :     0212 547 16 00

0212 664 21 90

F :    0212 510 20 75

E :     info@baliklirum.com