Huzurevi yaşlılarının yaşam süreleri ülke ortalamasının üstündeHuzurevlerinde yaşam uzunluğu nedir?

Yaşlı açısından değerlendirildiğinde; huzurevleri; geleneksel aile içinde saygın bir yeri, otoritesi olan yaşlının aile dışında bir bakım biçimi olan huzurevine yerleştirilmesi özellikle yaşlı açısından kolay kabullenilir bir durum değildir. Toplumdaki statüsünü yitirmek ve evinde alıştığı yaşamdan vazgeçmek yaşlı için zordur. Evi yaşlının bildiği, hâkim olduğu, içinde kendini güvende ve özgür hissettiği, anılarıyla beraber olduğu bir ortamdır. Huzurevi ise çevre denetimini göreli olarak yitirdiği, ilk kez karşılaştığı farklı kültürlerden gelmiş insanlarla birlikte yaşamak zorunda olduğu yeni bir ortamdır.

Huzurevi ortamında yaşlının ortak kullanım alanlarını diğer yaşlılarla birlikte paylaşması sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Statü kaybına uğradığını düşünen yaşlı kuruluşa kabul edildikten sonra değişik savunma mekanizmaları geliştirerek sorunlara karşı saldırgan davranışlarda bulunabilmektedir.

İstanbul huzurevleri ve yaşlı bakımevleri olarak her daim yaşlıların yanında olan huzurevleri yaşlılara en iyi hizmeti vermeyi gaye edinmiştir. Huzurevi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yaşlılara götürülen hizmetler; barınma, sağlık, psiko-sosyal destek, beslenme, temizlik, boş zamanlarını değerlendirme, sosyal faaliyetler ve diğer sosyal hizmetler olarak sıralanabilmektedir.

Yaşlıların çoğunluğunun büyük şehirlerdeki huzurevlerini tercih etmelerinde; yakın çevre ve toplumdan soyutlanmama, sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanma, sosyal ve aktüel ihtiyaçları karşılama vb etkenler rol oynamaktadır. Geleneksel kültür nedeniyle huzurevi olgusuna tepkili olan yaşlı ve/veya yaşlı yakınları toplumsal baskılar nedeniyle kendi illerine uzak büyük şehirlerdeki huzurevlerini tercih etmektedirler.

Huzurevlerinin büyük şehirlerde sağlık merkezlerine yakın, şehir merkezine uzak olmayan, şehir içi ulaşım olanağına sahip yerlerde olması, kapasitesinin 60 – l00 arasında olması, tek veya iki kişilik banyolu, tuvaletli, suit ya da normal oda koşullarının bulunması ve gerekli kullanım alanlarına sahip, yaşlıları sıcak bir ortamda gerçekten huzurlu kılacak  şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Binaların, çok katlı olmaması, merdivenlerin geniş basamaklı olması, tutamak bulunması, katların yarım kat şeklinde oluşması, merdivenlerde tekerlekli sandalye kullananlar için rampa yapılması, asansör kapılarının rahat açılabilmesi, giriş yerinde rampa olması,  kapılarda eşik olmaması, özel bakım bölümünün bağımsız ve  ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte olması gerekmektedir.