huzurevine yerleşmek için şartlarHuzurevine yerleşmek için neler yapılmalı? Nerelere başvurulmalı? Hangi belgeler hazırlanmalı? ister kendinizi ister herhangi bir yakınınızı huzurevine yerleştirebilmek için öncesinde yapılması gerekenleri yapmanız lazım.

Huzurevine yerleşmek – Madde 52

 Huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğinin 52. Maddesi konuda yapılması gerekenleri açıklamıştır.

Madde 52-Huzurevi ve Merkezlerde bakım görmek isteyen yaşlılar;

  1. a) Yaşadıkları mahaldeki Huzurevi ve/veya Merkez Müdürlüğüne,
  2. b) İlçe Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne,
  3. c) İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne,
  4. d) Genel Müdürlüğe

bir dilekçe ile başvuruda bulunabilir.

Mülki idare amirleri, muhtarlar, kolluk kuvvetleri, belediye başkanlıkları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından il müdürlüklerine bildirilen acil durumdaki yaşlılar için, kabul süreci başlatılır.

Basın yayın organlarındaki haberler de bildirim olarak kabul edilir.

Huzurevine yerleşmek için kabul koşulları

Huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri Kabul koşulları

Madde 53-Huzurevlerine ve Merkezlere kabul edilecek yaşlılarda aranacak nitelikler aşağıdadır.

  1. a) Huzurevlerine kabul koşulları :
  2. l) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2)Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,

3)Ruh sağlığı yerinde olmak,

4)Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5)Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,

6)Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

Yaşlı Bakım Merkezlerine Kabul Koşulları:

1) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2) Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi, desteğe,  korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,

3) Ruh sağlığı yerinde olmak,

4) Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,

6) Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

Huzurevi ve merkezlere kabul koşullarına sahip olmasına karşın, ilgili belgeler düzenleninceye kadar mağdur olabileceği düşünülen yaşlı için sosyal inceleme raporu düzenlenir ve mülki idare amiri onayı ile  kuruluşa misafir olarak kabul edilir. Daha sonra ilgili belgeler düzenlenir, yaşlı aynı kuruluşta kalır yada  başka kuruluşa tertibi yapılır.

Huzurevi ve merkezlere girmek üzere başvuran, ekonomik yoksunluğu saptanan ancak sırada bekleyecek olan yaşlılara, gerek duyulması halinde il müdürlüğünce ayni ve nakdi yardım yapılır.

Ücret tahsili

Madde 63- Aylık bakım ücretleri, kuruluş döner sermaye saymanlığınca tahsil edilir. Döner Sermayesi olmayanlarda ise, İl Sosyal Hizmetler Saymanlığına ödenir.

Tahsilat, Döner Sermayeli Kuruluşlarda, 1/10/1984 tarihli ve 18532 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği, diğer kuruluşlarda ise bütçe  esaslarına göre yapılır.

Aylık bakım ücretini zamanında ödemeyenlere, kanuni faiz tahakkuk ettirilir.

Ücretleri zamanında tahsil etmeyen görevliler hakkında işlem yapılır.

Ücret indirimi  – Huzurevi fiyatları

Madde 64-Ücretli yaşlıların ücret artışlarından doğabilecek mağduriyetlerini önleme amacıyla ücret indirimi yapılabilir. İndirim, her yıl  Genel Müdürlükçe belirlenen oranlar üzerinden yapılır.

Huzurevine yerleşmek ile ilgili mevzuat