Huzurevlerinde ücretsiz kalan yaşlılara yapılacak yardımlarHuzurevinde kalanlara yardım. Huzurevlerinde ücretsiz kalan yaşlılara yapılacak yardımlar

Giyim Yardımı

Madde 70-Kuruluşta bakım gören ücretsiz yaşlıların giyecek gereksinimleri; Ek: 1’ de yer alan miktarlar göz önüne alınarak aşağıdaki usul ve esaslara göre, Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

Giyim yardımının verilme esasları

Madde 71- Giyim yardımının verilme esasları aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmiştir

a)Giyecek yardımı ayni olarak yapılır.

b)Giyim eşyaları standart beden ölçülerine göre farklı model ve renklerde satın alınır veya  yaptırılır. Yaşlıların görüşleri de alınır.

c)İklim koşulları göz önüne alınarak kışlıklar Ekim, yazlıklar Mayıs ayında verilir. Yeni kabul edilen yaşlının gereksinimi olması durumunda, yukarıda belirtilen aylar beklenmeksizin giyim eşyası verilir.

d)Kullanma süresi dolmadan, yenisi verilmez.. Ancak kullanılamaz hale geldiği tutanakla saptanan eşyanın yenisi verilebilir.

e)Giyim eşyaları yaşlıya tutanakla teslim edilir ve tutanak dosyasında saklanır.  Bir başka kuruluşa nakil durumunda  da ilgili Müdürlüğe bildirilir.

f)Ücretsiz yaşlılara bağış ve benzeri yollarla gelen bazı giyim eşyalarının verilmesi durumunda, aynı eşyaları içeren giyim yardımı yapılmaz.

g)Kendisine teslim edilen giyim eşyasını sattığı belirlenen yaşlıların harçlık ya da aylığından bu eşyanın tutarı tazmin edilir.

Belirtilen eşya miktarları azami olup, uygulamada, kuruluş müdürlüğü takdir yetkisine sahiptir.

 

KADIN YAŞLILAR

1 Kaban 1 Adet 5 Yıl
2 Elbise (yazlık-kışlık) 1 Adet 1 Yıl
3 Hırka 1 Adet 1 Yıl
4 Kazak (yün) 2 Adet 1 Yıl
5 Ceket (yazlık-kışlık) 2 Adet 2 Yıl
6 Etek (yazlık-kışlık) 3 Adet 1 Yıl
7 Bluz 2 Adet 1 Yıl
8 Başörtü 2 Adet 1 Yıl
9 Tülbent 4 Adet 1 Yıl
10 Atkı 1 Adet 1 Yıl
11 Mendil 4 Adet 1 Yıl
12 Çorap 8 Çift 1 Yıl
13 Ayakkabı (yazlık-kışlık) 2 Çift 2 Yıl
14 Terlik 2 Çift 1 Yıl
15 İç Çamaşırı(yazlık-kışlık) 4 Takım 1 Yıl
16 Pijama (yazlık-kışlık) 2 Takım 1 Yıl
17 Gecelik (yazlık-kışlık) 2 Adet 1 Yıl
18 Eldiven 1 Çift 1 Yıl

 

ERKEK YAŞLILAR

1 Palto 1 Adet 5 Yıl
2 Pardösü 1 Adet 5 Yıl
3 Takım Elbise (yazlık-kışlık) 2 Adet 2 Yıl
4 Kazak 2 Adet 1 Yıl
5 Gömlek (yazlık-kışlık) 4 Adet 1 Yıl
6 Pantolon (yazlık-kışlık) 4 Adet 1 Yıl
7 Kravat 1 Adet 3 Yıl
8 Şapka (Kasket-Fötr) 1 Adet 2 Yıl
9 Atkı 1 Adet 3 Yıl
10 Mendil 4 Çift 1 Yıl
11 Çorap 8 Çift 1 Yıl
12 Ayakkabı (yazlık-kışlık) 2 Çift 2 Yıl
13 Terlik 2 Çift 1 Yıl
14 İç Çamaşır (yazlık-kışlık) 4 Takım 1 Yıl
15 Pijama (yazlık-kışlık) 2 Takım 1 Yıl