istanbul özel huzurevi fiyatları 2020istanbul özel huzurevi fiyatları tavan ve taban olarak belirlendi.  Başta devlet huzurevleri olmak üzere huzurevi ve yaşlı bakım evlerinin fiyatları her yıl yeniden belirlenmektedir. Vali başkanlığında toplanan kurul ile ilde yer alan huzurevinin uygulayacakları tavan ve taban fiyatı belirlenmektedir.

istanbul özel huzurevi fiyatları

İstanbul’da bulunan huzurevlerinin 2020 yılı için uygulayacakları taban ve tavan fiyatları yapılan toplantı ile belirlendi. İstanbul huzurevi fiyatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayınladığı Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’ne göre İl Vali’sinin başkanlığında İl Müdürü, Büyükşehir Belediyesi, Defterdarlık, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve il dahilindeki kuruluş kurucularının temsilcileri tarafında oluşturulan komisyon tarafından belirlenmiştir.

İstanbul özel huzurevi fiyatları İstanbul Valiliği nin yaptığı toplantı ile belirlendi.

30.12-2019  tarihli T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

İlimizde  Özel  Huzurevleri  ile  Huzurevi  ve  Yaşlı  Bakım  Merkezleri  Yönetmeliği kapsamında  gerçek  kişiler  ve  özel  hukuk  tüzel  kişilerince  işletilen  yaşlılara  yönelik  yatılı faaliyet  gösteren  sosyal  hizmet  kuruluşlarının  2020  yılında  uygulanacak  taban  ve  tavan ücretleri  27.12.2019  tarihinde  Vali  Yardımcısı  Dr.  Hülya  KAYA  başkanlığında  toplanan komisyonda belirlenmiştir.

Buna  göre;  Özel  Huzurevleri  ile  Huzurevi  ve  Yaşlı  Bakım  Merkezlerinin  2020  yılı için,

TABAN %15 artışla :1159,95 TL + KDV,

TAVAN ücretinin uluslararası turizmi de göz önünde bulundurularak:

15.000,00 TL + KDV

ve senelik artışın ise %15  olarak belirlenmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

İstanbul huzurevleri listesi