İstanbul Yaşlı Bakımevi Fiyatları 2020İstanbul Yaşlı Bakımevi Fiyatları 2020. Yapılan toplantıda, İstanbul il sınırları içinde hizmet veren Özel Yaşlı Hizmet Merkezlerinde 2020 yılında uygulanacak ücretler belirlenmiştir.  Yaşlı Bakımevi Fiyatlarında her sene ayarlama yapılmaktadır.

VALİLİK MAKAMINA 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 9/g, 34. ve 35. Maddelerine dayanılarak hazırlanan, 07.08.2008 tarih ve 26960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinin ücret tespiti ile ilgili 33. maddesi kapsamında, İl Ücret Tespit Komisyonu Vali Yardımcısı Dr. Hülya KAYA başkanlığında 27.12.2019 tarihinde toplanmıştır.

Yapılan toplantıda, İstanbul il sınırları içinde hizmet veren Özel Yaşlı Hizmet Merkezlerinde 2020 yılında uygulanacak ücret artışı, güncel TÜFE, ÜFE verileri ve özel kuruluş temsilcilerinin talepleri de göz önünde bulundurularak, tabanda % 15 tavanda % 15 olarak belirlenmiştir.

Buna göre ücretler;
a) Yıllık Üyelik Aidatı Taban :69,07 TL+KDV Tavan : 76,06 TL+KDV
b) Sağlıklı Yaşlılar İçin Gündüzlü Bakım Hizmeti (Günlük) Taban :75,84 TL+KDV Tavan : 92,06 TL+KDV
c) Alzheimer Demanslı Yaşlılar için Gündüzlü Bakım Hizmeti (Günlük) Taban :80,43 TL+KDV Tavan :127,81TL+KDV
ç) Evde Bakım Hizmeti (Aylık) Taban :1411,74 TL+KDV Tavan :3655,15 TL+KDV
d) Temizlik Hizmet Ücreti (Günlük) Taban :126,59 TL+KDV Tavan :130,38 TL+KDV
e) Teknik Hizmet Ücreti (Günlük) Taban :126,59 TL+KDV Tavan :130,38 TL+KDV
f) Hemşire Refakat Ücreti (Günlük) Taban :207,01 TL+KDV Tavan :255,63 TL+KDV
g) Hemşire Refakat Ücreti (1 Saatlik) Taban :62,10 TL+KDV Tavan :84,46 TL+KDV olarak belirlenmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 33. maddesi doğrultusunda İl Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen ücretlerin uygulanmasını olurlarınıza arz ederim.

 2 geri izleme / bildirim

  1. Devlet Huzurevlerine Kabul Koşulları Nelerdir? - Huzurevi Bilgi Portalı
  2. huzurevine yerleşmek için şartlar - Huzurevi Bilgi Portalı

Yorumlar kapatıldı.