İstanbuldaki huzurevlerinin fiyatlarıHuzurevi fiyatları, ücretlerini sizler  için derledik. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı; Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ücretleri 6 ücret grubuna, yaşlı odaları ise suit ve özel bakım bölümü dahil 7 oda tipine ayrılıyor.  İstanbul daki huzurevlerinin Fiyatları

Huzurevi fiyatları, ücretleri

Devlete ait huzur evlerinin fiyatları her sene yıl başında belirleniyor.

Fiyatlar birinci 6 aylık dönem için farklı, ikinci 6 ay için farklı belirleniyor.

Fiyatlar taban ve tavan fiyat şeklinde belirleniyor ve ücretler bu aralıkta ödeniyor.

* Suit tek kişilik = ilk 6 ayda 387,00 -535,50, ikinci 6 ayda 394,50 – 546,00 TL.,

* Suit iki kişilik = ilk 6 ayda 295,50 –310,50, ikinci 6 ayda 301,50-316,50 TL.,

* A sınıfı tek kişilik= ilk 6 ayda 277,50 – 426,00, ikinci 6 ayda 283,50 – 435.00 TL.,

* A sınıfı iki kişilik= ilk 6 ayda 181,50 – 285,00 , ikinci 6 ayda 186,00 – 291,00 TL.,

* B sınıfı 3+ kişilik = ilk 6 ayda 162,00 – 238,50, ikinci 6 ayda 165,00 – 243,00 TL.,

* C sınıfı tek kişilik = ilk 6 ayda 226,00 – 256,50, ikinci 6 ayda 231,00 – 262,50 TL.,

* C sınıfı iki kişilik = ilk 6 ayda 178,50 – 229,50, ikinci 6 ayda 183,00 –234,00 TL.,

* D sınıfı 3+ kişilik = ilk 6 ayda 174,00 – 219,00 ikinci 6 ayda 178,50 – 223,50 TL.,

* E sınıfı 3+ kişilik = ilk 6 ayda 171,00 – 202,50, ikinci 6 ayda 175,50 – 207,00 TL.,

* Özel Bakım Bölümü = ilk 6 ayda 361,50 – 417,00, ikinci 6 ayda 369,00 – 426,00 TL.

Huzurevlerinde oda seçimi nasıl yapılıyor

Yaşlının kalacağı oda; kuruluş oda olanakları ile yaşlının cinsiyet, gelir, sağlık, istem ve özel durumları göz önüne alınarak saptanıyor. Ücretli yaşlılara ayrılan ancak talep olmadığından boş olan odalara mevcut ücretsiz yaşlıların kabulü yapılabiliyor.

Yaşlının odasının değiştirilmesi ve ücret indirimine ilişkin işlemler;

Oda değişikliği ve ücret indirimi için rapor düzenleniyor. Yaşlı hakkında düzenlenen rapor dayanağında Sosyal Servis önerisi ve Kuruluş Müdürünün onayı ile gerçekleştiriliyor.

Huzurevine ödenen aylıklar neyi kapsıyor

Aylık bakım ücreti adı altında huzurevine yatırılan yaşlılardan alınan ücretler; oda, yatak, yemek ve bakım giderlerini içeriyor.

Aylık ödenen ücret dışında ödeme var mı?

Ayrıca her ücret grubu listesinde belirlenen miktarda amortisman + enerji tüketim bedeli ya da enerji tüketim bedeli alınıyor. Bu bedelde herhangi bir indirim yapılmıyor.

Ücretli yaşlıların tedavi giderleri ile kağıt bez giderleri aylık bakım ücreti dışında tutuluyor ve bunların ücreti varsa yaşlının kendisi ya da yakınları tarafından karşılanıyor.

Huzurevinde kalan yaşlılar için indirimler

Sunulan hizmetler bunlarla da sınırlı değil. Kuruluşlara ücretli olarak kabul edilen/edilecek yaşlıların gelir durumu dikkate alınarak bir takım indirimler de yapıyor.

Ücreti karşılayabilecek kadar geliri olmadığı saptanan yaşlıdan aylıkgelirinin % 25’ i harçlık bırakılarak, % 75’i ücret tahsil ediliyor.

Geliriyle ücreti ancak karşılayabilen ya da ücreti ödemesi durumda kendisine gelirinin % 25’inden az harçlık kalan yaşlıdan gelirinin % 25’ i harçlık bırakılmak üzere, % 75‘i ücret olarak tahsil ediliyor.

Özel bir durumu olduğunu belgeleriyle beyan eden yaşlının gelir (emekli aylığı, kira, faiz, yakının yardımı gibi) ve giderleri (oda ücreti, sağlık giderleri, yaşlı özel yardımcısı, alt bezi, ulaşım, nafaka gibi) üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda % 25 olan indirim oranı %35’e çıkarılabiliyor.

Yaşlıya bakmakla yükümlü olup, bakım ücretini ödeyen kişi/kişilerin ödeme güçlüğü çektikleri belgeleriyle beyan edilmesi durumunda aylık bakım ücretinde en fazla % 40 oranında indirim yapılıyor.

Geliriyle ücreti ancak karşılayabilen ya da ücreti ödemesi durumda kendilerine gelirlerinin % 25’inden az harçlık kalan evli çiftlere toplam gelir ve giderleri baz alınarak % 25-40 oranında indirim yapılıyor.

Huzurevine hangi aylarda ödeme yapılmaktadır?

Aylık bakım ücretleri Ocak ve Temmuz olmak üzere iki ayrı dönem olarak saptandığından, indirim oranı ilgili dönem süresini kapsayıp, diğer dönemde yeniden değerlendiriliyor.

Yaşlının kaldığı oda müktesep hakkı olup, ödeyemediği oda ücreti nedeniyle istemi dışında odası değiştirilemiyor.

huzurevi seçiminde dikkat edilecek kriterler nelerdir