Özel Anılar Huzurevi ve Yaşlı Bakım MerkeziÖzel Anılar Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi

Ege’de ilk defa uzman hekim takibinde, 24 saat hemşire gözetiminde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden ruhsatlı olan merkezimizde ,huzurevi ve yaşlı bakım merkezi olarak hizmet vermekteyiz.

Merkezimizde kısa süreli bakım, gündüzlü bakım, yaşam boyu bakım, hastane sonrası yakın takip bakımı, Alzheimer ve demans hastalarında kişiye özel rehabilitasyon programları ve hasta yakınları eğitimi ve sosyal aktivite programları uygulanmaktadır.Alzheimer Hastalığı ve Demans’ta Bakımevlerinin Yeri

Alzheimer hastalığı (AH) günümüzde dünya genelinde yaşamın geç döneminde ortaya çıkan demansın en sık görülen nedenidir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemiz içinde önemli bir toplum sağlığı hastalığıdır. Gelişmiş ülkelerde maliyeti en yüksek 3. hastalıktır (60-100 milyar USD yılda). 1901’de Alman nörolog Dr. Alois Alzheimer 51 yaşındaki bayan hastasını ilerleyen unutkanlık, aşırı kıskançlık, konuşmada, beceri gerektiren hareketlerde ve karar vermede zorluk gibi nedenlerle 4 yıl takip etmiştir. 1906’da hastanın ölümü sonucu yapılan otopside Alzheimer hastalığına has değişiklikler ve beyin hacminde atrofi (küçülme) fark etmiştir.

60 yaşın altındaki kişilerde nispeten nadir görülen bu hastalık 65 yaşından sonra daha sık karşımıza çıkar. 65 yaşından sonra her 25 kişiden birinde görülen Alzheimer hastalığı 80 yaşın üzerinde her 5 kişiden birinde görülmektedir.

Tüm dünyada 20 milyon kişi Alzheimer hastalığından etkilenmiştir. Türkiye’de yaklaşık 400 bin kişi, İzmir’de 6-7 bin ve üzeri olduğu tahmin edilmektedir. Kadınlarda biraz daha fazla rastlanmasının yanında, her 2 cinsiyettede görülmektedir. Hastalığın nedeni henüz tam olarak bilinmemekle beraber araştırmalarda ailesinde Alzheimer hastalığı bulunanlarda hastalık oluşma riskinin biraz daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Alzheimer hastalığı geri dönüşü olmayan ve ilerleyen bir hastalıktır. Zaman içinde hastaların zihin ve bellek kapasiteleri azalır, mantıklı düşünme, öğrenme, iletişim kurabilme gibi yetenekleri bozulur. Hastalık kişiliği değiştirir. İleri aşamada hastalar basit günlük işlerini bile yapamazlar ve kendi bakımlarını gerçekleştiremezler. Hastalığın seyri yaklaşık 8-10 yıldır. Bununla birlikte, hastalığın göstereceği seyir kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir.

Alzheimerin erken dönem belirtileri çoğu zaman yanlışlıkla normal yaşlanma sürecinin ya da depresyon gibi diğer durumların bulguları olarak değerlendirilebilir.

Hastalığın seyri sırasında hasta diğer insanların bakımına önce kısmi daha sonra tamamen bağımlı hale gelir. Uzun dönem bakım yükü ve masrafları nedeniyle aile ve toplum üzerinde psikolojik ve ekonomik boyutları ağır olan bir hastalıktır.

Hastalık ilerledikçe, hastanın evde bakılması daha da güçleşebilir. Bir demans hastasının bakımı 24 saatlik bir efor ve profesyonel eğitim gerektirir. Bir gün aile, gerekli bakımı sağlayamayacak duruma gelebilir.

Aile bireyleri, hastalarının kötüleşmesiyle karşılaştığında durumu kabullenmekte çok zorlanırlar, bu onlarda büyük bir keder yaratır. Çoğu zaman aile bireylerinin bakımevi konusunda karmaşık duyguları vardır. Bakımevi fikri başlangıçta aileyi öfkelendirse de hastasının sağlık takibi ve güvenliğinin sağlanması onları rahatlatacaktır.

Sanılanın aksine ailelerimizin çoğu büyüklerini bakımevine yatırmadan önce ellerinden geleni yaparak tüm imkânlarını denemektedirler. Hastayı bakımevine yatırdıktan sonra onu terk etmeyip, düzenli olarak ziyaret etmektedirler.

Aile içinde bakımevi konusunda ki anlaşmazlıklar bütün bireylerin tartışmasıyla çözümlenmelidir.

Aile içinde herkesin şu üç konuyu tartışması gerekir

Bakımevinin ücreti ve bu ücretin nereden tedarik edileceği

Bakımevine yatırılmanın getireceği bireysel değişiklikler

Seçilecek bakımevinin özellikleri

Bakımevinde yaşamak hastanın hayatında çok büyük değişiklik yaratacaktır. Bu durumun seyri, hastalığın seviyesine ve ailenin yeni rollerine uyumuna bağlıdır.

Bir bakımevi aramaya karar verdiyseniz, aşağıdakileri yapmanız gerekir.

Bütün finansal kaynaklarınızı inceleyin

Hastanızı bir doktora götürüp tedaviyi ve bakım sürecini planlayıp, mümkünse huzurevinde kalabilir raporu alınız.

Sağlık ve bakım hizmetlerinin birlikte verilebileceği bir bakımevi araştırınız

Bakımevi hekimleriyle de başlangıçta ve sonrasında hastanızın sağlık durumunu takip ediniz.

Bakımevi dışındaki sağlık takipleri için de aileden birini görevlendiriniz

Hastanız bakımevine yerleştikten sonra hastanın ve sizin yeni yaşam dönemine uyumu için danışmanlık ve psikolojik destek alınız

Hastayı bakımevine yatırmak için gereğinden uzun beklerseniz, hastanın uyumu zorlaşabilir, sizin de tükenmişlik sendromuna girmeniz kaçınılmaz olur. Şimdiden bir bakımevi ihtiyacınız olmasa bile, önceden plan yapmanız önemlidir. Örneğin; herhangi bir nedenle hastanede yatışını takiben doğacak ihtiyaç içinde bu araştırma önceden yapılmalıdır.

Hastanın bakım ve tıbbi ihtiyaçlarının yanında ailenin sosyal gereksinmelerine cevap vermek üzere kurulan ÖZEL ANILAR HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİNde ,

kısa süreli bakım

sürekli (yatılı ) bakım

hastane sonrası bakım

gündüzlü bakım

Alzheimer ve demans hastalarında rehabilitasyon programı aile ile işbirliği içerisinde uygulanmaktadır.

 

Özel Anılar Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Adres ve telefon

Yelki, No:, İzmir-Seferihisar Yolu No:68, 35310 Güzelbahçe/İzmir

Telefon: 0530 614 32 06