Parkinson tedavisi için yeni yöntemlerBilim insanları dünyanın en sık görülen beyin hastalıklarından biri olan Parkinson ile midede yaşayan bir bakteri arasında ilk kez bağlantı kurdu. Araştırmaya göre bu bakteri Parkinson hastalığının nedeni olabilir.

Parkinson tedavisi için yeni umutlar

ABD’li ve Avrupalı bilim insanlarının yaptığı ve sonuçları ‘Cell‘ adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, Parkinson hastalığına midede yaşayan bir bakteri neden olmuş olabilir.

Parkinson hastalığına yakalanan insanların beyin hücreleri çok fazla miktarda alfa sinüklein proteini üretiyor ve ardından da ölmeye başlayarak beyin hasarına neden oluyor.

GENLERİYLE OYNANAN FARELER ÜZERİNDE 3 AYRI DENEY YAPILDI

Araştırmada bakteri ve Parkinson arasındaki ilişkiyi kanıtlamak amacıyla bilim insanları, çok yüksek miktarda alfa sinüklein proteini üreterek Parkinson’a yakalanmaları için farelerin genleri üzerinde oynadı ve onları midesinde bakteri olanlar ve olmayanlar şeklinde 2 gruba ayırdı.

Midesinde bakteri olan farelerin beyin hücrelerinde alfa sinüklein proteini birikmeye başladı ve Parkinson hastalarında olduğu gibi beynin bazı bölgelerinde hasar meydana geldi. Bakteri olmayan fareler daha az semptom gösterdi ayrıca motor beceri testlerinde daha iyi performans sağladı.

Yapılan 2. deneyde ise bilim insanları 2 fare grubunu midedeki bakterilerin ürettiği ‘kısa zincirli yağ asidleriyle’ besledi.

Burdaki amaç bakterinin davranışını taklit ederek, bakteriye sahip olmayan farelerin semptomları gösterip göstermeyeceğini gözlemlemekti.

Ömrü uzatacak hapa adım adım yaklaşılıyor

Sonuçta mide bakterisi olmayan farelerin bu kimyasallarla beslendiğinde Parkinson hastalığının semptomlarını gösterdiği görüldü. Böylece mide bakterisinin ürettiği kimyasalların beyindeki durumu kötüleştirdiği tespit edildi.

Yapılan son deneyde ise Parkinson hastası insanlar ile sağlıklı insanların midesindeki bakteriler alınarak, mide bakterisi olmayan ancak halihazırda genleriyle oynandığı için fazla miktarda alfa sinüklein proteini üreten farelere nakledildi.

Bunun sonucunda sadece Parkinson hastalarından alınan bakterilerin nakledildiği farelerin semptomları göstediği, sağlıklı kişilerden alınan bakterinin nakledildiği farelerin ise bu semptomları yaşamadığı belirlendi.

 Hitler savaşı ‘parkinson’ yüzünden kaybetmiş

Araştırmaya göre, Parkinson hastaları, hastalığa katkı yapan belli tipte bir bakteriye sahip olabilir ya da onları bundan koruyacak bir yararlı bakterinin eksikliğini yaşıyor olabilirler.

Araştırmada yer alan bilim insanlarından California Teknoloji Enstitüsü Mikrobiyoloji Profesörü Sarkis Mazmanyan,  araştırma ekibinin bundan sonra hangi bakterilerin yararlı, hangilerinin zararlı olduğunu ve bunların Parkinson ile ilişkisini inceleyerek hastalıktan nasıl korunacağı konusunda yeni tedaviler bulunabileceğini belirtti.

Mazmanyan “Artık bir gün, ki bu bizim yaşam süremiz içerisinde olabilir, Parkinson hastalarına ilaç yazılabileceğini ve bu ilaçlarda onları bu hastalıktan koruyacak bakterinin olacağını hatta hastalığın semptomlarının tedavi edileceğini hayal edebiliriz” dedi.

DÜNYADA 10 MİLYON KİŞİDE PARKİNSON HASTALIĞI GÖRÜLÜYOR

Alzheimer’dan sonra en yaygın ikinci beyin hastalığı olan Parkinson’da kişi motor becerilerini kaybediyor ve titremeler yaşıyor.  Dünya genelinde 10 milyon kişi henüz bir tedavisi bulunmayan Parkinson hastalığından muzdarip.