Yaşlılara yönelik Sosyal HizmetlerÜlkemiz ve gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere son zamanlarda özellikle gelişmiş batı ülkelerinde kurum bakımının yanı sıra yaşlılara yönelik çeşitli sosyal hizmet programları geliştirilmeye başlamıştır. Kurum bakımının çözümleyemediği, ulaşamadığı bazı sorunları da dikkate alan bu programlara ilişkin olarak su örnekler verebilir.

Evde Yaşlı Bakımı:

Bu hizmette amaç, yaşlıyı yaşadığı ortamdan ayırmadan ihtiyaç duyduğu hizmetleri ayağına kadar götürmektir. Bu hizmetler belirli bir sosyal hizmet merkezinin uzmanlarınca koordine edilir ve yürütülür. Örneğin, yaşlının yemek, temizlik, sağlık gibi gereksinimleri belirli bir düzenlilik içinde evinde karşılanır.

Yaşlı Kulüpleri:

Burada amaç, yine yaşlıyı alıştığı yaşam ortamından koparmadan ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Normal yaşamını evinde sürdüren yaşlı, oturduğu yere yakın bir yaşlı kulübüne gündüz saatlerinde gider ve uzman kişilerin destek ve gözetiminde yaşıtlarıyla birlikte olur. Yaşlının çeşitli gereksinimleri burada karşılanır. Böylece yaşlı, hem ev ortamından kopmamış, hem de evde yalnız kalma, bazı ihtiyaçların karşılanmaması gibi risklerden korunmuş olur.

Yaşlı Danışma Hizmeti:

Bu tür bir hizmetin amacı, yaşlılara her türlü sorun ve gereksinimleri için başvurabilecekleri, profesyonel yardım alabilecekleri bir merkez oluşturmaktır.

Yaşlılara Yönelik Sosyal Etkinlikler ve Organizasyonlar:

Örneğin çeşitli sosyal kültürel faaliyetler (gezi, eğlence, spor, yaşlıların istekleri doğrultusunda açılacak kurslar gibi) düzenlenmesini içerir.