Yaşlılarda görülen Bunama (Demans) nedir?Yaşlılarda görülen Bunama (Demans) nedir?

Demans çoğunlukla yaşlılarda görülmektedir. O nedenle halk arasında yaşlı hastalığı olarak da bilinmektedir. Hastanın bilinci yerinde olmasına rağmen bellekte zayıflama ve bazı zihinsel özelliklerde azalma olur. Kişi çevresinde olanlara ilgisini yitirmeye başlar, çevresine karşı duyarsızlaşır.  Yeni bilgiler öğrenmede ve bunları hatırlamakta zorlanır. Aynı şekilde konuşma sırasında doğru kelimeleri bulmakta ve günlük yaşantıya ait sorunları çözme hızında yavaşlama zamanla belirginleşir.

Daha önce sık kullandığı bilgileri hatırlamakta zorlanma

Bellekte zayıflama öncelikle telefon numaralarını, isimleri, yaşanan günlük olayları tam olarak hatırlayamama şeklindedir. Dikkat kolayca dağılır. Çevreyle kurulan ilişkiler sınırlanmaya başlar.Sosyal yetersizlik belirginleştikçe yalnızlık derinleşir.Kişi huzursuz ve kederlidir.Daha kırılgan,öfkeli ya da şüpheci olabilir.Zamanla geçmişe ait anılar da silinmeye başlayabilir.

Demans birçok nedenle ortaya çıkabilir

Demans tablosu damarsal beyin hastalıkları, Alzheimer Hastalığı, kronik alkol kullanımı, psikoaktif madde bağımlılığının devamında,beyin tümörlerinde, sistemik fiziksel hastalıklara bağlı olarak birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir.

Demans tedavisi zorlu bir süreçtir

Demans hem kişi hem de yakınları için oldukça zorlayıcı bir hastalıktır. Başlangıç döneminde nedene yönelik tedavilerle hastaların bir kısmı tamamen düzelebilir. Çoğu zaman ise hastalığın ilerlemesi engellenerek kişinin sosyal uyumu korunabilir. Demans tüm aileyi etkilediğinden psikoterapi ve ilaç tedavileri ile amaçlanan, hastanın ve ailenin yaşam kalitesini koruyarak desteklemektir.