Yaşlılarda öğrenme ve hatırlama sorunlarıYaşlılarda öğrenme ve hatırlama sorunları

Öğrenme, öğrenilen bilgiyi gerekli olduğu zamanda kullanma biz insan oğluna verilmiş özel bir lütuftur. Özellikle yaşlılık evresinde insan oğlu bu özelliklerinin körelmesine şahit olmaktadır. Öğrenme ve hatırlama fonksiyonlarını yürüten bellek oldukça karmaşık bir sistemdir. Yaşlanma bu karmaşık sistemin bazı kısımlarını daha fazla etkiler. Kişi çocuklukta öğrendiklerini ve yaşadıklarını kolayca hatırlayabilirken, birkaç gün öncesinde yaşadıklarını hatırlamakta güçlük çeker.

[reklam1]

Yaşlılarda Unutmak sıradan

Unutkanlık; depresyon, bunama gibi ruhsal hastalıkların en önemli belirtilerinden biridir. Unutulan “şeyler” (İsimler, telefonlar, yapılacak işler, eşyaların konduğu yerler gibi) kişide yoğun bir sıkıntı, çevreyle uyumunda zorluklar oluşturur. Kimi zaman unutulan “şeye” bahaneler ya da yerine başka hayali şeyler uydurulur.

Öğrenme ve hatırlama güçlüğünün nedenleri ortaya konarak zamanında yapılan tıbbi yardım bu şikayetlerin yerleşik hale gelmesini büyük ölçüde engeller.

[reklam2]