2017 Devlet Huzurevi Fiyatlarına Zam Yapıldı2017 Devlet Huzurevi Fiyatlarına Zam Yapıldı.

2017 yılında huzurevi ücretleri zamlanıyor. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’nın ilgili birimlere yazmış olduğu resmi yazı aşağıya konulmuştur.

T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 86908052-310.99-E.2140 05/01/2017
Konu : 2017 Yılı Huzurevi Ücretleri
BAKANLIK MAKAMINA

Bakanlığımıza bağlı yaşlı bakım kuruluşlarında bakım hizmeti alanlardan tahsil edilecek aylık katkı payları, Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinin, Ücret Durumu başlıklı 62. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde her yıl altı aylık dönemler halinde (Ocak/Temmuz ¬ Temmuz/Aralık) iki aşamalı olarak belirlenmektedir.
Yaşlılarımıza hizmet veren Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi, hizmet alanların huzurevlerinin bütçesine katkısının arttırılması ve aylık yaşlı bakım ücretlerinin günün şartlarına ve bakım maliyetlerine göre yeniden düzenlenmesi ihtiyaçları doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce yeni bir değerlendirme yapılmıştır.
6655 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile birlikte 2016 Ocak ayında SSK ve Bağ¬Kur emeklilerine hem TÜFE zammı hem de 100 TL seyyanen zam verilmiştir.
5510 sayılı Kanuna göre emekli aylıkları her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki altı aylık dönem için açıklanan TÜFE oranı kadar artırılmaktadır.
1.144 lira olan asgari SSK emekli aylığı 148,1 liralık artışla 1.292,1 liraya, 2.284,2 lira olan azami SSK emekli aylığı 192,1 liralık artışla 2.476,3 liraya, 1.014,3 lira olan asgari Bağ-Kur emekli aylığı 143,1 liralık artışla 1.157,1 liraya, 2.460,7 lira olan azami Bağ¬Kur emekli aylığı 198,9 liralık artışla 2.659,6 liraya, 784,2 lira olan asgari Bağ¬Kur tarım emekli aylığı 135,2 liralık artışla 919,4 liraya, 1.549,9 lira olan azami Bağ¬Kur tarım emekli aylığı 163,7 liralık artışla 1.710,6 liraya yükselmiştir.
Yukarıdaki veriler dayanağında; emekli maaşlarının 2015 ve 2016 yılları arasında en düşük %10,90, en yüksek %22,40 artış oranı baz alınmış ve ortalama %15,20 oranında maaşlarda iyileşme meydana geldiği saptanmıştır.

Huzurevi ücretlerine 2015-2016 ‘da Zam yapılmadı

Anılan saptama doğrultusunda; Genel Müdürlüğümüz tarafından 2015 ve 2016 yıllarında artış yapılmadığından A, B, C, D, E, F, H Ücret Grubunda yer alan kuruluşların ücretlerine %15, Emekli Sandığından emekli yaşlılara hizmet vermekte olan Ankara 75.Yıl HYBRM tarafından emekli aylıklarına uygulanan katsayı baz alınarak yapılan artışın devamına, İstanbul Etiler ve İzmir Narlıdere HYBRM’de ise emekli maaş katsayılarındaki 2015 ve 2016 ortalama katsayı artışları baz alınarak güncellenen ekli listelerdeki tahsil edilecek katkı paylarının 01/01/2017 tarihinden itibaren uygulanması hususlarını olurlarınıza arz ederim.