Alzheimer hastalığı kimlerde görülürAlzheimer hastalığı kimlerde görülür

Alzheimer, genel olarak belli yaşın üzerinde olan kişilerde görülmektedir. Bu yaş sınırının 65 olduğu yapılan araştırmalarda da görülmektedir. 65 yaş üzeri kişilerde görülme sıklığı daha yoğundur.

Cinsiyet olarak ayrım yapmayan hastalık hem erkek hem de kadınlarda görülebilmektedir. Ama kadınlarda görülme sıklığı daha fazla olduğu saptanmıştır. Yapılan araştırmalarda göstermiştir ki 65 yaş üstü 100 kişiden 7 sinde bu hastalığa rastlandığı tespit edilmiştir. Yaş ilerledikçe hastalığın görülme oranında ciddi artış gözlenmiş oranın %50 lere kadar çıktığı kayıtlara geçmiştir.

Hastalık sadece 65 yaşın üzerinde değil, daha genç yaşlar olan kırk ve ellili yaşlarda da ortaya çıkmaktadır. Bu yaşlarda sık karşılaşılan bir durum değildir.

Dünyada 20 milyondan fazla alzheimer hastası vardır. Bu hastaların yaklaşık 300 bini ülkemizdedir. Bu hastaların sayısı, gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü dünyada insan ömrü uzamakta ve yaşlı insan sayısı artmaktadır.