Alzheimer Hastalığı’na neler sebep olmazAlzheimer Hastalığı’na neler sebep olmaz

Çağımızda nedenler bilinmeyen hastalık pek yoktur. Alzheimer (Alzaymır) hastalığı bu kategoriye girmiyor. Yani bu hastalığın nedeni henüz bulunabilmiş değildir. Sebeplerinin bulunulmamış olmasından dolayı önleyici tedavi yöntemleri de bu konuda gelişmemiştir. Günümüzde Alzheimer hastalığının sebepleri bilinmemektedir. Alzheimer hastalığına neden olmayan durumlar ise kesin olarak bilinmektedir.

Alzheimer hastalığına sebep olmayan durum ve olaylar:

 • Damar sertleşmesi Alzaymır hastalığına neden olmaz. Yani Damar sertliği yaşayan birisinin Alzheimer olacağım diye korkmasına gerek yoktur.
 • Beyin faaliyetlerinin kullanım oranındaki fazlalık yada azlık: Beynin normalden az ya da fazla kullanılması yüzünden ortaya çıkmaz
 • Cinsel hastalıklar Elzheimer tetiklemez. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara bağlı değildir
 • Herhangi bir enfeksiyon sonucu oluşmaz.
 • Yaşlılık yüzünden oluşmaz, yaşlanma sürecinin doğal bir parçası değildir. O nedenle her yaşlıda bu hastalık meydana gelecek diye bir durum yoktur.
 • Alüminyum ya da diğer metallere maruz kalınması yüzünden gelişmez.
 • Alzheimer hastalığı, toplumun bütün gruplarını etkiler ve sosyal sınıf, cinsiyet, etnik grup ya da coğrafi bölge ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca, Alzheimer hastalığı yaşlılar arasında daha sıklıkla görülmekle birlikte genç insanlar da bu hastalıktan etkilenebilmektedirler.,

Evde hasta bakanların dikkat etmesi gereken konular nelerdir?

 • Sadece bir günü dikkate alın fakat gelecek içinde hazırlanın.
 • Hangi sorunlar için ne yapacağınızı düşünün ve hangi sorunlar sizin kontrolünün dışındadır belirleyin.
 • Yetenekleriniz konusunda gerçekçi olun ve neyi ne kadar yapabileceğinizi düşünün. Kendiniz yapmaya çalışmayın.
 • Olaylar yolunda gitmezse hoşgörülü olun.
 • Size yardım edecek kaynakları bulun ve onlardan yararlanın. Aile fertlerinden ve arkadaşlarınızdan yardım isteyin.. size yardım teklif ettiklerinde kabul edin. Şayet aile fertleri yapabilecekleri kadar yardım etmediklerini düşünüyorsanız, onlarla samimi bir şekilde konuşun.
 • Kendinize iyi daranın, sizin de kendinize vakit ayırmaya hakkınız vardır. Sinemaya gidebilirsiniz veya bir arkadaşınızı ziyaret edebilirsiniz.
 • Duygularınızı ifade etme yollarınızı bulun. Bir arkadaşınızla konuşabilir veya destek grup toplantılarına katılabilirsiniz.
 • Tartışmalar yararsızdır, sorunların daha da artmasına neden olurlar. Konfüzyon, bellek kaybı ve früstrasyon kişinin mantık dışı davranmasına yol açar. Tartışarak durumu düzeltmeniz gerekir.
 • Hastanın mümkün olduğu kadar bağımsız olmasına izin erin. Ancak hastanın bulunduğu ortamın güvenilir ve rahat olmasına çalışın.
 • Sözel iletişimlerin olmadığı dönemlerde aksiyonlar yararlı olabilir. Ne demek istediğini siz hastaya göstererek yardım ediniz.
 • Hasta şaşkınlık içinde olsa bile hastanızın ne söylediğinizi anlayabilir. iyi anıları veya iyi günleri kişinin yeteneği yeteri kadar kalmasa da değerlendirin.
 • Uygun aktiviteler zamanın anlamlı geçmesine yardım eder. Ajitasyonu, sıkıntıyı, gündüz uyuklamalarını ve depresyonu azaltır. Ajitasyon bakıcı sakin kaldığında azalabilir. Hastanın duygularına saygı gösterin.
 • Hastanın yeteneğine uygun görevler verin. Hastayı früstre edebilecek görevler vermeyin hastadan yapmasını istediğini şeyleri basitleşirin. Olup bitenleri değerlendirin. Hangi şey güvenilir ve etkilidir. Hastayı gözleyin, tekrar tekrar değerlendirin. Alzheimer hastalarının bakımında dikkate alınması gereken diğer noktalar Rutinin dışına çıkmamak gerekir. Hastanın yaşam boyu sürdürdüğü ritüellerinin ve alışkanlıklarının dışına çıkmamaya çalışın. Örneğin hasta yaşamı boyunca örgü işlerinden hoşlanmıyorsa, ondan şimdi örgü örmesini beklemeyin.
  Şayet hastanın davranışlarında ani bir değişiklik olursa, fiziksel sağlığını değerlendirin. Hastada bir fiziksel belirti ortaya çıktığında hasta daha şaşkın, daha ajite veya saldırgan olabilir. Kabız olup olmadığına veya bir idrar yolu enfeksiyonun ortaya çıkıp çıkmadığına dikkat edin.
 • Hastanın dikkatini başka yöne çekmek işinize yarayacaktır. Örneğin Alzheimer hastası eve gitmek isterse ‘biraz sonra gideceğiz, ancak şimdi bir bardak çayla bisküvilerimizi yiyelim sonra gideriz’ demeniz onu ikna edebilir.
  Baktığınız Alzheimer hastasına saygı gösterin. Onunla birlikte gülün, ancak ona gülmeyin. Başkalarının önünde, hastanız orada yokmuş gibi, onun hakkında konuşmayın. Hasta sizin beden dili ile ne hissettiğinizi ve sesinizin tonundan ne hissettiğinizi anlayabilir.
 • Hatanızı sevdiğinizi, ona bakmaktan rahatsız olmadığınızı, ellerinizi yumuşak bir şekilde tutmak, saçlarınızı nazik bir şekilde taramak, yanaklarını okşamak onu ne kadar sevdiğinizi gösterir.