Alzheimer hastalığının tedavisi ve Alzheimer in dönemleriAlzheimer hastalığının tedavisi ve Alzheimer dönemleri

Alzheimer hastalığının tedavisi ve Alzheimer dönemleri nelerdir? Hastalık hangi dönemlerden geçiyor. Yaşlılık hastalığı olarak bilinen Alzheimer’e yakalanlar ne yapmalı?  Günümüzün tedavisi bulunamamış hastalıklarından birisi olan Alzheimer hastalığı yaşlıları tehdit etmekle beraber ilerinin yaşlısı olacak genç ve orta yaşlıları da kara kara düşündürüyor. Alzheimer hastalığına kimler yakalanır? Ya da kimler yakalanmaz diye araştırma yapan uzmanlar bu hastalığa herkesin yakalanabileceğini belirtiyorlar.

Alzheimer hastalığının tedavisi ve Alzheimer dönemleri

Alzheimer hastalığına yakalanan hastalarda görülen en belirgin değişiklik bilinç kaybıdır. Bu bilinç kaybı kısa süreli olabileceği gibi uzun sürelide olabilmektedir.

Alzheimer hastalığı, kişide düşünme, hareket etme ve dil kabiliyetini kaybetmesine etki eder. Bunların tamamen ya da kısmen kullanılamamasına yol açmaktadır. Alzheimer hastalığı her insanda farklı seyredebilmektedir. Hastalık genel olarak hafif, orta ve ağır olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Bu hastalığın nedeni belirlenemediğinden dolayı tedavisi de henüz bulunamamıştır. Hastanın hareketlerindeki değişiklik fark edilerek zamanında doktora başvurulduğunda yapılan beyin otopsisi neticesinde hastalığı teşhis etmek mümkündür.

Bu tip hastalar için İstanbul huzurevleri nin bir çoğunda bölüm açılmıştır. Buradaki eğitimli personeller vasıtası ile hastanın bakımı yapılmaktadır.

Bu hastalığın kötü taraflarından birisi iyileşme dönemi olmamasıdır o nedenle gün geçtikçe hastanın ağırlaşmasına haliyle yatağa bağımlı kalmasına neden olmaktadır.

Alzheimer hastalığı olan kişilerde görülen durumlar;

  • Konuşma zorluğu çekebilir
  • Aralıklı olarak hafıza kaybı yaşayabilir
  • Nerede olduğunu unutabilir ve çok iyi bildiği bölgede kaybolabilir
  • Düşünemediğini anladığında aşırı sinirle tepki gösterebilir
  • Toplum içinde hiç de hoş olmayan hareketler sergileyebilir
  • Hastalığı ilerledikçe yürüyemez, kendi üstünü değişemez ve konuşamaz ve kendi başına yaşayamaz bir duruma gelebilir.
  • Alzheimer Hastalığında bakım çok önemlidir. O nedenle hastanızı emanet ettiğiniz kurumun bazı özellikleri karşılaması çok önemlidir.

Alzheimer hastası bakımı nasıl olmalıdır?

Halk arasında genellikle “bunama” olarak bilinen bu hastalık, tıbbi olarak bilişsel fonksiyonlarda “ilerleyici kayıp” demektir.

Hastalığın ilerlemesi 5-15 yıl arasında sürmektedir. Ani olarak ortaya çıkmaz, 3 farklı evrede kendini gösterir.

  1. Erken dönemde, hafif ve genellikle ihmal edilen belirtiler vardır. Unutkanlık, yorgunluk, kelimeleri hatırlayamama, yeni şeyleri öğrenememe, sosyal davranış ve karar verme bozukluğu olur.
  2. Orta dönemde, günlük yasam aktivitelerinin sürmesini engelleyen belirgin düzeyde belirti ve problemler ortaya çıkar.

Kaybolmalar, motor yetilerde bozulma, huzursuzluk, agresyon, sosyal ilişkilerde bozulma ve paranoya vardır.

  1. İleri dönemde hasta bakım verenlere tam bağımlı hale gelir, fiziksel bozukluklar da eklenir.

Alzheimer Hastalığı öldürücü değildir, ama eklenen durumlar nedeniyle yaşam süresi etkilenebilir.
Bakım merkezleriindeki, personel eğitimi ve hizmet koordinasyon süreçlerini Alzheimer konusunda eksiksiz hizmet verecek şekilde düzenlemiş olması gerekir. Bakım merkezinde deneyimli personele ek olarak, Alzheimer hastalarının yaşamlarını kolaylaştıracak yaşam ortamı değerlendirme ve düzenleme (ışıklandırma, işaretleme, etiketleme) hizmeti de verilmesi gerekir.