DarülacezeDarülaceze

1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulmuştur.  O günden bugüne 30.000’i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye Şefkat Yuvası olmuştur. Halen 600’e yakın insanı barındıran Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin insanlara hizmet veren bir hayır kurumudur.

 Toplam 27.000 m2’lik bir alan üzerinde kurulan Darülaceze bünyesinde 7 aceze (düşkünler) servisi, bir poliklinik, bir çocuk kreşi, içinde kütüphanesi bulunan rehabilitasyon merkezi, fırın, 3000 kişiye yemek yapabilecek kapasitede modern bir mutfak, kesimhane, kurban etlerini 1 yıl süre ile muhafaza edebilecek buzhane, çamaşırhane ve kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde terzihane, matbaa, marangozhane, ayakkabı tamir atölyesi, demirhane mevcuttur.

Darülaceze başta devlet hazinesinden olmayan 7.000 altın değerindeki özel eşyaları ile 10.000 altın bağışlayarak kurulmasını sağlayan Sultan II. Abdülhamit olmak üzere, bağışçılarının destekleri ile bugüne kadar varlığını sürdürmüştür.

120 yıllık Darülaceze, kurulduğu günden bugüne tüm ihtiyaçları ile işletim giderlerinin tamamını hayırseverlerin bağışları ile karşılamış ve devlete bağlı olmasına rağmen varlığını devlete yük olmadan sürdürmüştür.

Darülaceze verilen hizmetlerden bazıları ise şunlardır;

Kendine Yetebilen Sakinlere Verilen Hizmetler

Darülaceze Başkanlığı Nizamnamesinde belirlenen şartlara göre kuruma kabul edilen ve kendine yetebilen sakinlere yaşam boyu  verilen hizmetleri  kapsamaktadır.

Personeller 24 saat esasına göre üç vardiya şeklinde, toplam  329  Kendine Yetebilen Sakine bakım hizmeti vermektedir.

Kendine Yetebilen Sakinlere Sunulan Bakım Hizmetleri genel olarak;

Kendine Yetebilen Sakinlere Daire Sorumlu Hekimleri denetiminde, hemşire ve sağlık memuru tarafından tıbbi ve kişisel bakım takipleri yapılmaktadır. Takipler sakinler için oluşturulan dosyalarda kayıt altında tutulmaktadır.

Daire Sorumlu Hekimleri ve Sağlık Personelleri denetiminde,  yardımcı sağlık personeli rutin olarak belirlenmiş Kişisel Bakım, Yemek, Giyinme, Banyo vb. bakım hizmetlerini yerine getirmektedir.

Hekim tarafından istenen  sevk, tıbbi müdahale, laboratuar tetkikleri ve  rutin ilaçlarının takibi yapılmaktadır. Hastane takiplerinde(sevk)  gerekli bilgilendirme ve evrak düzenlemeleri yapılarak, yardımcı sağlık personeli refakatinde hastaneye sevk edilmektedir.

Diyetisyen tarafından sakinlerimize önerilen diyet listesi düzenlenerek takip edilmektedir.  Daire psikologu tarafından sakinlerin sosyal aktivitelere ve rehabilitasyon hizmetlerine katılımı sağlanmaktadır.

 Darülaceze’nin bölümleri çocuk yuvası

Sokağa terk edilmiş 0- 3 yaş grubu  çocukların her türlü ihtiyacının (barınma,yiyecek,giyecek,sağlık)  giderildiği bir birimdir. Çocuk yuvasında verilen hizmetler Yuva Sorumlu Hekiminin şefliğinde çocuk sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve  hastabakıcılar tarafından verilir.

Yatak Kapasitesi 50

Erkek dairesi

Günlük yaşam aktivitelerini kısmen yapabilen erkek sakinlerin her türlü ihtiyacının giderildiği bir birimdir. Daire 2’de verilen hizmetler Daire Sorumlu Hekiminin şefliğinde sakin sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve hastabakıcılar tarafından verilir.

Yatak Kapasitesi 96

Darülaceze poliklinikler

 Kurumdaki sakinlere, personele ve halka ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Darülaceze Erkek dairesi

Günlük yaşam aktivitelerini yardımsız yerine getirebilen erkek sakinlerin her türlü ihtiyacının giderildiği birimdir. Daire 4’de verilen hizmetler Daire Sorumlu Hekiminin şefliğinde sakin sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve hastabakıcılar tarafından verilir

Darülaceze Yatağa bağımlı kadın dairesi

Yatağa bağımlı,günlük yaşam aktivitelerini yardımsız yerine getirmeyen kadın sakinlerin her türlü ihtiyacının (barınma, yiyecek,giyecek,sağlık) giderildiği birimdir.  Daire 5’de verilen hizmetler Daire Sorumlu Hekiminin şefliğinde sakin sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve hastabakıcılar tarafından verilir.

Yatak Kapasitesi 122

Darülaceze  kadın dairesi

Günlük yaşam aktivitelerini yardımsız yerine getirebilen kadın sakinlerin her türlü ihtiyacının giderildiği birimdir. Daire 6’de verilen hizmetler Daire Sorumlu Hekiminin şefliğinde sakin sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve hastabakıcılar tarafından verilir.

Yatak Kapasitesi 96

Darülaceze  erkek dairesi

Günlük yaşam aktivitelerini yardımsız yerine getirebilen erkek sakinlerin her türlü ihtiyacının giderildiği birimdir. Daire 7’de verilen hizmetler Daire Sorumlu Hekiminin şefliğinde sakin sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve hastabakıcılar tarafından verilir.

Yatak Kapasitesi  96

Darülaceze Yatağa bağımlı erkek dairesi

Yatağa bağımlı,günlük yaşam aktivitelerini yardımsız yerine getirmeyen erkek sakinlerin her türlü ihtiyacının (barınma, yiyecek,giyecek,sağlık) giderildiği birimdir. Daire 8’de verilen hizmetler Daire Sorumlu Hekiminin şefliğinde sakin sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve hastabakıcılar tarafından verilir.

Yatak Kapasitesi 106

Darülaceze Adres ve telefonu

Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı – ŞİŞLİ / İSTANBUL

Telefon: (0212) 210 18 95 (Pbx)

Faks: (0212) 210 18 96

E-posta: darulaceze@darulaceze.gov.tr