Demans hakkında kısaca bilgiDemans hakkında kısaca bilgi

Kişide ilerleyen yaş ile beyindeki bir takım değişmeler sonrası oluşan hastalıktır.  Belirtileri genel olarak şunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bellekte bozulma (yakın döne me ait hafızada güçlükler) yanı sıra, konuşma, söylenen şeyleri ya da daha önce bilinen şeyleri yapamama, çevresindeki eşya ve varlıkları tanıyamama ilk olarak karşılaşılan en belirginleridir.

Hesaplama, plan yapma, yürütme, sorunları çözme, davranışları yeri geldiğinde sonlandırabilme, uygun yargıda bulunma gibi daha çok beynin frontal bölgesine ait becerilerde kayıplar ile kendini gösteren ilerleyici bir rahatsızlıktır.

Demans hangi yaş grubunda, ne oranda görülmektedir?

65 yaş üzerindeki grubun % 2-4’ünde, 85 yaş üzerinde ise % 20 oranında görülmektedir

Demans’a neden olan rahatsızlıklar nelerdir?

Yaklaşık olarak % 60 kadarı Alzheimer dediğimiz rahatsızlıktan dolayı, %10-20’si beyin damar hastalıkları ve tıkanmaları, tekrarlayan felçlerden ötürü, % 10’u alkole bağlı, geri kalanı ise travma, ilaç zehirlenmeleri, kafa içindeki tümörler, abse ve diğer vücut hastalıkları (bazı vitamin eksiklikleri, tiroid, paratiroid ,böbrek üstü bezleri, karaciğer, böbrek, hipofiz hastalıkları gibi) sonrası oluşmaktadır.