Yaşlılık ve BeslenmeYaşlılık ve Beslenme

Yaşamın her döneminde dikkat edilmesi gereken bir konudur beslenme. Yalnız yaşlılıkta daha fazla bir öneme sahip bir konudur.  Sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde beslenme önemli durum teşkil etmektedir.

Beslenme yaşamı etkilemektedir

Kişinin yaşlanma süreci, yaşam süresi ve kalitesi beslenme biçiminden etkilenmektedir. Günümüzden yaklaşık yarım yüzyıl önce başlayan ve süregelen çalışmalarda deney hayvanlarında enerji tüketimi ve yaşam süresi arasında ilişki bulunmuştur.

 

Genellikte düşük kalorili diyet alan deney hayvanlarının daha uzun sûre yaşadıkları saptanmıştır. Bu çalışmalarda enerji sınırlamasının immün fonksiyonları düzelttiği, hücresel proliferasyon hızını azalttığı, metabolik hızı düşürdüğü, hücrelerin RNA’yı yenileme yeteneğini etkilediği, daha az serbest radikal oluşumu sağladığı, protein sentezini ve yıkımını arttırdığı ve bu değişikliklerin tümünün daha uzun yaşam süresi ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır.

Deney hayvanları ile yapılan deneyler

Deney hayvanlarında elde edilen orta derecede enerji sınırlamasının yaşam süresini uzatıcı etkisinin insanlar için geçerliliği tartışmalıdır. Yetersiz enerji alımının yaşamın her döneminde getireceği sağlık riskleri göz önüne alındığında, enerji alımının boya uygun vücut ağırlığını koruyucu düzeyde olması daha uygun görülmektedir. Düşük enerjili diyetin insanlarda yaşam süresine etkisi konusundaki çalışmalar çok azdır. Bu konuda etki-sonuç ilişkisinin kurulabilmesi için daha çok çalışmalara gereksinim vardır.

Besin öğeleri yaşam sürecini etkiliyor

Besin öğeleri de yaşam süresini ve yaşlanma mekanizmasını etkileyebilmektedir Örneğin diyetteki bazı antioksidanların miktarının artması serbest radikal konsantrasyonunu kısmen azalta – bilmektedir. Yüksek yağlı diyetlerle ise obesite, yaşam süresinin azalması, tümörlerin erken ortaya çıkması, azalmış bağışıklık ve kollajenin hızlı yaşlanması gibi sonuçlar elde edilmiştir. Yağın bileşimi ve diyetteki antioksidan miktarı serbest radikal hipotezine göre yaşam süresini ve tümör gelişimini etkilemektedir.