Huzurevlerine Kabul KoşullarıGenç iken durumlar farklı olmakla beraber yaşlanınca herşey değişmektedir. Bazen şuan ki durumun daima devam edeceği sanılır. O nedenle bazı önlemler alınmaz. Özellikle yaşlı – Alzheimer – Parkinson vb hastalığı olan bireyleri belli bir süre yada hayatlarının sonuna kadar bir yerlerde uzman ve profesyonel kişiler tarafından bakılması gerekebilir.

Huzurevlerine Kabul Koşulları

sitesi olarak sizlere bu konuda yardımda bulunmak için böyle bir dosya hazırladık. istanbulda huzurevi arayışlarına giren çoğu kişinin ilk bakacağı mecraların başında internet de aramak olacaktır. Bunu düşünerek istanbulda bulunan huzurevlerinin genel bir listesini yapalım ve aydınlatıcı bilgiler ile insanlara sunalım istedik. ortaya bu proje çıktı.

Huzurevi, yaşlı bakımevi olarak da anılan bu kurumların irili ufaklı bir çok özellikli kurumlar olduğunu göstermeyi amaçladık. Devlet huzurevleri, özel huzurevleri, Anadolu yakası huzurevleri, Avrupa yakası huzurevleri ve bir çok kategoride çalışmalar yaptık. Sizlere sunmak istedik.

Sosyal Hizmetler bünyesindeki Huzurevlerine girmenin ise birtakım şartları mevcut.

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek yaşlılarda aranan nitelikler şöyle:

a) Huzurevlerine Kabul Koşulları

1. 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2. Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,

3. Ruh sağlığı yerinde olmak,

4. Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5. Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,

6. Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

b) Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşulları

1. 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2. Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli yada sürekli olarak özel ilgi desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,

3. Ruh sağlığı yerinde olmak,

4. Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5. Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,

6. Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

[reklam1]

Huzurevlerine başvuru sırasında hangi belgeler isteniyor?

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek kişilerden (yaşlılardan) istenen belgeler ise şöyle:

1. Dilekçe

2. T.C Kimlik No Beyanı

3. Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri

4. Sağlık Raporu (*)

(*)Sağlık Raporunun karar bölümünde “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da

“Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer alan rapor…

Kuruluşa kabul edilecek yaşlılarda, ırk, renk, cinsiyet, dil, tabiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç ve eğitim yönünden hiçbir ayrım yapılmıyor ve geçmişteki mahkumiyetleri göz önüne alınmıyor.