Yaşlı BakımıDünya yaşlandıkça insanların gelişimi de o oranda artmaktadır. Teknolojinin ve tıbbın gelişmesi son yüzyılda hızlı bir ivme kazanmıştır. Teknoloji ve tıptaki gelişmeler biz insanların sağlık konusunda daha bilinçli hale gelmelerini sağlamıştır. Sağlığa verilen ehemmiyetin artması doğal olarak yaşlı nüfus oranında artış getirmiştir.

[reklam1]

Önceden toplumlarda yaşam süreleri 50-60 sene olurken günümüzde yaşam süreleri her ülke için belli oranda artış göstermiştir. Nüfusun artışı hem genç nüfusta hem de yaşlı nüfusta kendisini göstermektedir. Yaşlı nüfusunun artmış olması beraberinde değişik sorunlar getirmiştir. Bu sorunların çözülmesi ve çözüm adına kararların alınması gerekmektedir.

Toplumlar ailelerden meydana gelmektedir. Önceden toplumu büyük aileler meydana getirmekte idi. Günümüzde ise büyük ailelerin yerini çekirdek aileler almıştır. Toplum içindeki çekirdek aile sayısının artması ve her geçen gün artıyor olması nedeniyle toplumun bireyleri olan yaşlıların yalnız kalmasına sebep vermiştir. Yaşlıların biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Her arz talebini, her talepte arzını doğurur kuralı burada işlemiş ve talep edilen bakım ve görüm hizmetleri için “yaşlı bakımı” konusunda uzman ve profesyonel iş sahiplerini ortaya çıkarmıştır.

Yaşlı bakımı” alanında kurumlar irili ufaklı işletmeler açmışlar. Buralarda gerekli personeli istihdam etmişlerdir. “Yaşlı Bakımı” sosyal hizmet alanında işleyen ve olması gereken bir iş koludur.

Yaşlı bakımı faaliyeti yürüten kurum ve kuruluşlarda çalışan personel için bu iş çok zor ve meşakkatli bir iştir. Bu işi yapacak kişilerin hizmet verdiği yaşlı kişileri sevmeleri gerekir ancak o şekilde verimli ve özverili bir iş yaşamı geçirmiş olurlar.

 Bu işi yapan kişilerin sabır konusunda ciddi seviye kat etmeleri gerekecektir. Huzurevine yerleştirilen yaşlılarda genellikle kendilerini kimsesiz hissettikleri, soyutlanmış duygulara kapılarak ruhsal sorunların arttığı gözlemlenmektedir.  Verilen hizmetten memnun olsalar bile kendilerini evlerinde daha huzurlu ve mutlu hissetmektedirler. Sonuçta huzurevi onları evlerinden ve sevdiklerinden ayıran bir yerdir.

Evde yaşlı bakımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler;

Evde yaşlı bakımı yapılırken özellikle yaşlıların yaşadıkları ortama özen ve ilgi gösterilmelidir. Temizliği ihmal edilmemeli, tıpkı çocuklarınıza ve kendinize gösterdiğiniz özeni onlarında her tür bakımını yaparken ve ihtiyaçlarını giderirken göstermelisiniz.

    Sürekli ve düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılması için, hastaneye götürülmeleri gerekir. Yaşam biçimleri, ruhsal durumları değerlendirilmeli ve sağlık problemleri varsa doktor kontrolünde olması gerekmektedir.

    Yaşlı anne babanızın kullanması gereken ilaçları kontrol etmeli, gerektiği saatte ilacını aksatmadan vermelisiniz.

    İlerleyen yaşı nedeniyle gerçekleştiremedikleri işlevsellerine yardım ederek her konuda desteğinizi esirgememelisiniz.

    Bakım esnasında ortaya çıkan her durum karşısında olumlu bir yaklaşım gösterilmelidir. Yaşlıların bakıma muhtaç bir insan olduğu asla unutulmamalı kırıcı ve hor görücü sözler kullanılmamalıdır.

    Yaşlılarınızın beslenme konusunda onların yiyebileceği türden yemekler hazırlayarak, kendilerinin yiyemeyeceği durumda olan kişilere özel olarak yemeklerini özenle yedirmelisiniz.

     Evde yaşlı bakımı oldukça zor ve karmaşık bir hizmettir. Sabır ve şefkat duygularının gelişmiş olmasıyla birlikte bakım ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak gerekmektedir. Kendilerini ifade edemeyen yaşlılara karşı daha özenli bir tutum besleyerek, anlatmak istediklerini bir şekilde anlatmalarına yardımcı olunarak kendilerini ifade etmeleri sağlanmalıdır.

[reklam2]

Eğer evde bakım imkânımız sınırlıysa güvenilir hizmet sunan Yaşlı Bakımı Firmaları araştırılmalı, yaşlılarımızı onlara emanet etmeliyiz. Ancak oraya bıraktık diye onları unutmak yanlış bir durumdur. Her gün ya da haftada birkaç kez bulundukları yerde yakınlarımızı ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarının hissettirilmesi gerekir. Gerekli olan ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Devletin sunduğu özel hizmetlerle birçok sosyal hizmet bulunsa da çoğunluğunu aileler kendileri üstlenmektedir. Yaşlı bakımı oldukça dikkat, özen ve sabır gerektiren önemli bir konudur. Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri için eğitimler düzenlenmekte ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Doğru ve sağlıklı bir bakım gerçekleştirmek adına bu eğitimlere katılarak bilmediğiniz konularda destek alabilirsiniz.