Yaşlılıkta Karşımıza Çıkabilecek HastalıklarHer grup insanı tehdit eden hastalıklar vardır. bazı hastalıklar vardır ki görülme sıklığı yaşlılarda daha fazladır. işte bu tip yaşlılıkta karşımıza çıkabilecek hastalıklar nelerdir?

PARKİNSON HASTALIĞI

Parkinson Hastalığı: Beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığıdır. Genellikle orta yaş hastalığıdır. Adını hastalığı ilk defa 1817’de titremeli felç olarak tarifleyen James Parkinson’dan almıştır. Binde bir sıklıkla görülen, müzmin, ilerleyici, tedavisiz, iyileşmeyen bir hastalıktır.

Hastalığın temel belirtileri titreme, sertlik ve hareketlerin yavaşlamasıdır. Titreme ilk ortaya çıkanı olup, genellikle başlangıçta tek eldedir. Zamanla aynı taraf bacağa ve karşı ele geçebilir. Sıklıkla hastalıktan vücudun bir yarısı baskın olarak etkilenir. Titreme dinlenirken olup uyurken kaybolur. Sinirlilik ve yorgunluk titremeyi arttırır. Sertlik veya katılık boyun kaslarından başlar ve başın gövdeden önde tutulmasına sebep olur. Bel kemiği de etkilenip bel hafif öne eğilir, diz kalça ve kol eklemleri bükük hal alır. Hasta, küçük hızlı adımlarla sendeleyerek yürür, hantallaşır, saatlerce oturur. Yazıya büyük başlar, harfler gittikçe küçülür ve yazının okunması güçleşir. Monoton bir konuşması vardır. Kasların tonusu arttığı için (sertleştikleri için) bükülü kolun açılmaya çalışılması sırasında dişli çark hareket ettiriliyormuş hissi alınır. Yüz adale faaliyetleri (mimik ve jestler) silinir, donuk, anlamsız çehre (maske yüzü) vardır. Hareketlere başlamakta güçlük çeker, cildi yağlanır ve % 40 hastada bunama görülür. Kelimelerin son hecesini tekrar eder. Gözünü kırpmaması söylenip, burun köküne vurulunca kırpma hareketini kontrol edemez. Gözlerin yukarıya doğru dakikalar hatta saatlerce kayması da, hastayı çok rahatsız eden bir durumdur.

Erken tanıda ilaçla ve hastalığın ilerleme seyri yavaşlatılabilmektedir. Bu hastalıkta erken tanı ve erken ilaç tedavisine başlanılması önemlidir.

KALP DAMAR HASTALIKLARI 

Kalp Damar Hastalıkları: Kan damarları kanın akacağı yolu, kalp ise bu akış için gerekli mekanik kuvveti sağlar. Dolaşım sistemi (kardiyovasküler sistemi) olarak adlandırılan bu sistemin klinik olarak en sık görülen hastalıklar dört ana grupta toplanabilir:

1) Yüksek tansiyon hastalığı (essansiyel hipertansiyon): Kan dolaşımının sağlanması için bir basınç gereklidir. Bu basıncın normalden fazla olmasına hipertansiyon denir. Kalbin kasılması sırasında ölçülen kan basıncı, büyük tansiyon, kalbin gevşemesi esnasında ölçülen kan basıncı ise küçük tansiyondur. Hem büyük tansiyon hem de küçük tansiyonun normalden fazla olması hipertansiyondur. Hipertansiyon tanısı için büyük ve küçük tansiyondan birisinin normalden yüksek olması yeterlidir.

2) Koroner kalp hastalığı (ateroskleroz): Kalbin kasılmasını sağlayan miyokard adı verilen kas tabakasının beslenmesi (oksijenlenmesi) “koroner” denen (kalbe özel) damarlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Özellikle hayvansal gıdalarda bulunan ve fazla miktarda alındığında damar iç yüzeyine yapışan ‘kolesterol’ isimli yağ türü, normalde esnek olan damarlarımızın esnekliğini azaltır ve damar duvarlarında birikerek damar boşluğunu daraltır. Damar duvarındaki bu sertleşme veya damarın tıkanması durumuna Koroner kalp hastalığı denir.

Miyokard infarktüsü (kalp krizi) ile sonuçlanan koroner kalp hastalığı Türk Toplumu’ndaki başlıca ölüm nedenidir ve dünya çapındaki tıbbi deneyimlere bakılarak; Türkiye geliştikçe kalp hastalıkları görülme sıklığının da artmaya devam edeceği öngörülebilir. Türk Toplumu’nun çeşitli katmanları özellikle daha varlıklı olan şehirliler, son derece zarar verici ve damar tıkanıklığı görülme sıklığında artışa yol açan yaşam biçimlerine sahiptirler. Bunlar yağ ve kaloriden zengin gıdaların aşırı tüketimi, sigara içimi, azalmış fiziksel aktivite, şişmanlıktır.

3) İnme, felç (trombo emboli) : Beyne kan akımını sağlayan damarlardan birinin aniden tıkanmasıyla birlikte, beyne giden kan akımının gidişinin yavaşlaması ya da durması sonucunda meydana gelir.

Ayrıca beyin damarlarından birinin ani şekilde yırtılarak, kanın beyin dokusu içine akması sonucu da oluşabilir ve buna halk arasında beyin kanaması denir

RİSK FAKTÖRLERİ

Risk Faktörleri: Aile hikayesi, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, hipertansiyon, geçirilmiş inme atakları, sigara kullanımı, şişmanlık, doğum kontrol hapları, kolesterol yüksekliği, hareketsiz yaşam tarzı, ürik asit fazlalığıdır.

4) Romatizmal Kalp Hastalıkları: Genel olarak kalp kapakçıklarında şekil bozuklukları ile darlık veya yetersizliklere neden olur. Hemolitik streptokok adı verilen mikroplarla oluşan bir tür boğaz enfeksiyonlarından sonra gelişen kalp romatizması, giderek azalmakla beraber ülkemizde hala sorun olmaya devam etmektedir.