Hasta Yaşlı BakımıHasta Yaşlı Bakımı

Yaşlılıkta koruyucu hizmetler yaşlıların yalnızlıktan korunması, fiziki aktivite ve egzersiz programları, beslenme eğitimi, kazalardan korunma, sigara ve alkolün bıraktırılması gibi psikolojik ve sosyal desteği kapsar. Yaşlıların bakımı bir hayırseverlik değil profesyonel bir hizmet olarak değerlendirilir. Evde bakım hizmetleri yaşlıların sağlığını yükseltirken, aynı zamanda psikolojisinin de ev ortamında daha iyi olduğu görülmektedir.

Evde bakım; doktorların önerileri doğrultusunda hasta kişilere aileleri ve yaşadıkları ortamda, sağlık ekipleri tarafından hastalığının gerektirdiği tedaviler uygulanarak tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli ve sağlıklı bakım hizmetlerinin sunulmasıdır. Evde verilen Hasta Yaşlı Bakımı hizmeti hasta kişinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan, evde doktor muayenesinden, hemşirelik hizmetlerine her alanda deneyimli sağlık personeli tarafından evde özel bakım teknolojisi kullanılarak sunulur. Ülkemizde yaşlı nüfus oranı arttıkça yaşlılığa özgü sağlık sorunları da artmakta ve bu sorunun çözümleri için günden güne yeni öneriler oluşturulmaktadır. Yapılan çalışmalar yaşlıların genellikle kendi ev ortamlarında bakım almayı tercih ettiklerini göstermektedir.

Gelişmiş ülkelerde yoğunlaşan evde yaşlı bakım hizmetleri tedavi uygulamaları ülkemizde de yaygınlaşmış, gelişen teknoloji sayesinde birçok tedavi yöntemi evde uygulanabilir hale gelmiştir.

  • Evde yatalak durumda olan yaşlı, ameliyat olmuş, felçli ya da enjeksiyon yapılması gereken biri ise doktor ve hemşire tarafından belirli aralıklarla evlerinde muayene ve kontrol edilmesi gerekir.
  • Hastanın yiyecekleri besleyici ve vitamin yönünden zengin olmalıdır. Ancak hastalığının durumuna göre ne şekilde hangi yiyecekleri yemesi gerektiğine doktoru karar vermelidir. Özellikle süt ve süt ürünlerinden oluşan besin maddeleri haftada bir iki kez hastanın yemeğine dâhil edilmelidir.
  • Yaşlı hastanın günlük bakımları içerisinde, banyo, ağız ve diş bakımı, giyinme, yemek hazırlama, gerekli egzersizler ve psikolojik desteğin sağlanması gerekir.
  • Aşırı ateşli hastaların dudaklarında oluşan çatlakları önlemek amacıyla kremlenerek nemli tutulması uygundur.
  • Hastanın giysisi vücudunun hava almasını engelleyecek durumda olmamalıdır.
  • Sabahları yüzünden başlayarak hastanın tüm vücudu temizlenmeli, temizlik tamamlandıktan sonra hastanın sırtı kolonya ile silinip pudralanmalıdır.
  • Mümkün olduğunca ev içerisinde hastaya özgü aydınlık ve derli toplu bir oda hazırlanmalıdır. Odanın ısısı normal derece olmalı, hastanın ateşi yükseldiğinde bu ısı düşürülmelidir.
  • Hasta odasının temizliği her gün düzenli olarak yapılmalı, temizlik yapılırken aşırı toz kalmamasına dikkat edilmelidir.

Tüm bu yapılacak uygulamalar Hasta Yaşlının Bakımı ve sağlığına kavuşabilmesi için hasta bakıcılar tarafından özenle yapılması gerekmektedir. Hasta sürekli kontrol altında tutularak hastalığının durumu hakkında doktoruna bilgi verilmelidir. Özellikle hastanın iştah, uyku, idrar ve kusma, dışkıya çıkma ve bunun gibi önemli durumları denetim altında tutulmalı herhangi bir sorunla karşılaşıldığı takdirde doktoruna haber verilmelidir. Hastanın sağlığı açısından bakıcı tutulurken Hasta Yaşlı Bakımı Firmaları tarafından gönderilecek güvenilir kişiler seçilmelidir.