Alzheimer hastalığının dönemleri nelerdir?Alzheimer hastalığının dönemleri nelerdir?

Her hastalıkta olduğu bu sinsi hastalıkta da dönemler mevcuttur. O nedenle hastalığı tanımak ve tedavisine bir an önce başlayabilmek ve önleyici tedbirler alabilmek için hastalığın dönemlerini iyi analiz etmemiz gerekiyor.
1- Erken Dönem
Erken dönem: Hastanın hastalığı ilke defa yaşadığı dönemdir. Bu dönem genellikle fark edilememektedir. Her hastada bu dönem fark edilemeye bilir. Profesyoneller, akrabalar ve arkadaşlar tarafından genellikle gözden kaçırılır ve yanlış bir şekilde “yaşlılık” ya da yaşlanmanın normal bir parçası gibi görülür, düşünülür. Hastalığın ilk başlangıcı sinsi olduğu için başladığı kesin tarihi belirlemek zordur.
Bu dönemde hasta üzerinde şunların yaşanıp yaşanmadığına dikkat etmek gerekir.
• Konuşmayla ilgili zorluk çekebilir
• Önemli hafıza kayıpları -özellikte kısa dönemli- yaşabilir.
• Zamanı idrak etmekte zorlanır, zamanı şaşırabilir
• Bildiği, tanıdığı yerlerde ve mekânlarda kaybolabilir.
• Karar vermede güçlükler çekebilir.
• Motivasyon eksikliği gösterebilir
• Depresyon ve sinirlilik belirtileri gösterebilir
• Hobi ve aktivitelerine ilgisini kaybedebilir

2- Orta Dönem
Hastalık ilerledikçe, problemler daha belirgin ve kısıtlayıcı olmaya başlar. AH olan kişi günlük yaşamında zorluklar çekebilir ve;
• Çok unutkan olabilir- özellikle yakın zamanda yaşanmış olayları ve kişilerin isimlerini hatırlamada
• Kendi basına sorunsuz bir şekilde yaşayamaz hale getir
• Yemek pişiremez, temizlik ya da alışveriş yapamaz
• Son derece bağımlı hale gelebilir
• Giyinme ve kişisel hijyen açısından örneğin; tuvalet, yıkanma gibi yardıma ihtiyaç duyabilir.
• Giderek artan konuşma zorluğu çeker
• Dolaşma zorlukları ve diğer davranışsal anormallikleri gösterir
• Evde ve topluluk içinde kaybolur
• Halüsinasyonlar olabilir
3- Geç Dönem
Bu, tamamen bağımlılık ve hareketsizlik dönemidir. Hafıza sorunları oldukça ciddidir ve hastalığın fiziksel yanı gittikçe göze çarpar hale gelir. Kişi;
• Yemek yemede zorluklar yaşayabilir
• Akrabalarını, arkadaşlarını ve alışıldık nesneleri tanımayabilir
• Olayları anlama ve yorumlama güçlüğü çekebilir
• Ev çevresinde yolunu bulamayabilir
• Yürüme zorluğu çekebilir
• Mesane ve bağırsak sorunları yaşayabilir
• Toplum içinde uygun olmayan davranışlar gösterebilir
• Tekerlekli sandalye ya da yatağa bağımlı hale gelebilir.

Alzheimer Hakkında Diğer Yazılar