Alzheimer hastalığının en önemli 10 belirtisiAlzheimer hastalığının en önemli 10 belirtisi

Her hastalığın belli başlı belirtileri vardır. Özellikle bazı hastalıklar birbirine çok yakın bir çok belirti ile seyretmektedir. Bir veya bir kaç belirti ile hastalık diğer hastalıktan ayrılabilmektedir. İşte Alzheimer denilen çağımızın yaşlılarını tehdit eden bu hastalığın en önemli 10 tane belirtisi

       1- Bellek kaybı:

Yakın geçmişteki bilgileri ve olayları unutmak demansın (halk arasında bunama olarak adlandırılır) en sık karşılaşılan sebebi olan Alzheimer Hastalığı’nın en önemli bulgularından birisidir. Hasta giderek daha sık unutmaya başlar ve daha sonra bunları hatırlayamaz.

        2- Günlük yaşam işlevlerini yerine getirmede güçlük çekme:

Hastalar çoğunlukla günlük işlerini planlamada ve tamamlamada zorluk çekerler. Yemek pişirme, telefonla konuşma yada giysi seçme gibi belirli basamakları olan işlerde giderek sorunlar yaşamaya başlarlar.

        3- Konuşma güçlükleri:

Alzheimer hastaları kelime bulmakta zorluk çekebilirler, konuşurken takılabilirler, kelimeler yerine tanımlar kullanabilirler, örneğin diş fırçasının adını hatırlayamayıp, yerine “ağzım için kullandığım şu şey” diyebilirler. Bunun sonucunda söylediklerini yada yazdıklarını anlamak güçleşir.

        4- Zamanı ve mekânları karıştırma:

Alzheimer hastaları günü, ayı, mevsimi karıştırabilir, evinin çevresi gibi bildik tanıdık yerlerde kaybolabilir, nerede olduğunu unutabilir veya orada ne işi olduğunu hatırlayamayabilirler.

        5- Değerlendirme ve karar vermede güçlük çekme:

Alzheimer hastaları uygunsuz şekilde giyinebilirler, örneğin, sıcak bir havada kat kat elbise giyme yada soğukta ince bir kıyafetle dolaşma gibi. Para kavramı, paranın alım gücü, paraları tanıma bozulabilir, gereksiz alışverişler ortaya çıkabilir.

        6- Soyut düşünme becerisinde güçlük çekme:

Alzheimer hastaları karmaşık zihinsel işleri gerçekleştirirken olağandışı güçlükler yaşayabilirler.

        7- Eşyaları yanlış yerlere koyma:

Alzheimer hastaları eşyaları olağan dışı yerlere koyabilir: örneğin, ütüyü buzdolabına yada saatini şeker kavanozuna. Ayrıca, sıklıkla da eşyalarını koydukları yeri unuturlar.

        8- Ruh hali yada davranış değişiklikleri:

Alzheimer hastalarının ruh halleri, görünürde geçerli bir neden yokken ani değişimler gösterebilir, örneğin aniden ve orantısız bir şekilde sinirlenebilirler, çabuk ağlama yada içine kapanma, hayaller yada yanlış algılamalar görülebilir.

        9- Kişilik değişiklikleri:

Hastaların kişiliklerinde çarpıcı değişiklikler ortaya çıkabilir, aşırı derecede kuşkucu, korkak yada bir aile bireyine bağımlı hale gelebilirler.

        10- Sorumluluktan kaçınma:

Alzheimer hastaları çok pasif hale gelebilir, televizyonun karşısında saatlerce oturabilir, fazla uyuyabilir yada olağan işlerini yapmak istemez hale gelebilirler.

Bireyin kendisi yada yakınları tarafından bu 10 belirtiden bir veya birkaçı fark edildiğinde, zaman geçirmeden bir nörolog veya psikiyatriste başvurulması, hastalığın erken tanısı açısından önemlidir.

Alzheimer Hakkında Diğer Yazılar2 geri izleme / bildirim

  1. Alzheimer Hastalığından Korunma - İstanbul Huzurevleri
  2. Alzheimer'e APoE4 Geni Sebep Oluyor -

Yorumlar kapatıldı.