Kısaca Alzheimer – (Alzaymır) hastalığıAlzheimer nedir?

Alzheimer Nasıl bir hastalıktır?

Huzurevine yerleştirilen hastaların yoğunluğunda görülen yaşlılık hastalığı olarakta bilinen nörolojik bir sorundur. Halk arasında unutkanlık hastalığı olarak da bilinen hastalığın adıdır.

Genellikle yaşlılarda görülen Alzaymır(ALZHEİMER) genç yaşta pek bilinmeyen ama yaş ilerledikçe ortaya çıkan beyinin faaliyetlerinin sınırlanması ile ortaya çıkmaktadır.

Unutkanlık hepimizin başına gelen insani bir olaydır. Normal insanlarda unutkanlığın yaşandığı zaman dilimi kısa olduğu için çabuk atlatılan bir sıkıntıdır. Kısa süre sonra hatırlanmak istenen şey akla gelmektedir. Bu yaşanan unutkanlıkların çoğu stresli iş ortamı, yorgunluk gibi durumlar neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bunlar normal insanların yaşadığı basit unutkanlıklardır. Günlük yaşamımızı etkileyen bir problem değildir.

Unutkanlık yapar

Alzheimer, yaş ilerledikçe unutkanlıkla ortaya çıkan, hafıza, konuşma gibi durumlarda sorunlar yaşanan, günlük yaşamın gerektirdiklerini uygulayamama gibi problemlere yol açan bir hastalıktır.

Geri dönüşümü olmayan ve ilerleyen bir hastalık olan Alzheimer, halk arasında bunama olarak bilinir. Beynin fonksiyonlarında bozukluk vardır. Hastanın düşünmesinde sorun ortaya çıkar. Alzheimer, ciddi bir hastalıktır. Belirtiler görüldükten 7-8 yıl sonra ölüme yol açabilmektedir.

Alzheimer Hakkında Diğer Yazılar